Chỉ báo MACD và cách sử dụng trong mua bán chứng khoán

1. Tổng quan về chỉ báo MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) được Gerald Appel sáng tạo vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo đa năng, nó vừa mang tính chất của chỉ báo xu hướng (giúp xác định xu hướng hiện tại của giá chứng khoán) vừa có tính chất của chỉ báo động lượng (giúp xác định quán tính thay đổi của giá và độ mạnh của xu hướng)

Trên đồ thị giá, chỉ báo MACD bao gồm các cấu phần chính như sau:

  • Đường MACD: thể hiện chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ của giá (EMA), thông thường sẽ sử dụng hai đường EMA 12 và 26 chu kỳ
  • Đường tín hiệu (signal): chính là EMA 9 chu kỳ của đường MACD
  • Biểu đồ histogram: thể hiện chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu
  • Giá trị của các đường MACD, signal và histogram sẽ biến động xung quanh trục số 0 mà không có các giới hạn trên và dưới

2. Sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

2.1. Giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu

Giao cắt giữa đường MACD và đường signal là một tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt đường signal theo chiều từ dưới lên
  • Tín hiệu bán: Khi đường MACD cắt đường signal theo chiều từ trên xuống

2.2. Tín hiệu phân kỳ của MACD

Tương tự như với các chỉ báo động lượng khác, ta cũng có thể sử dụng các tín hiệu phân kỳ đối với MACD, tức là khi giá cổ phiếu và chỉ báo kỹ thuật di chuyển không cùng chiều. Cụ thể như sau:

  • Phân kỳ dương: trong xu hướng giảm, khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, trong khi đường MACD hoặc MACD histogram tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm của cổ phiếu đang yếu dần và có khả năng sẽ đảo chiều. Để hoàn tất tín hiệu mua, ta có thể kết hợp phân kỳ dương với các mô hình xác nhận đảo chiều sang tăng trên biểu đồ giá (break trendline giảm, mô hình hai đáy, vai đầu vai ngược…) hoặc tín hiệu từ các chỉ báo khác.
  • Phân kỳ âm: trong xu hướng tăng, khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong khi đường MACD hoặc MACD histogram tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu đang yếu dần và có khả năng sẽ đảo chiều. Để hoàn tất tín hiệu bán, ta có thể kết hợp phân kỳ âm với các mô hình xác nhận đảo chiều sang tăng trên biểu đồ giá (break trendline tăng, mô hình hai đỉnh, vai đầu vai…) hoặc tín hiệu từ các chỉ báo khác.

Lấy ví dụ với cổ phiếu HDG trong ảnh trên, tín hiệu phân kỳ âm đã xuất hiện từ phiên ngày 22/3/2022 cho thấy xu hướng tăng đã yếu dần và chúng ta có thể vào lệnh bán khi có tín hiệu xác nhận khi đường MACD cắt xuống đường signal trong phiên ngày 28/3/2022.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: