Chỉ báo Relative Strength-RS và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chỉ báo Relative Strength-RS là gì?

Chỉ số sức mạnh giá (RS Rating) là một chỉ báo rất cần thiết trong chứng khoán nhưng còn xa lạ với nhiều người. Đây là một chỉ số hữu ích không kém RSI mà được ít nhà đầu tư biết đến.

Chỉ báo RS – là chỉ báo đo lường sức mạnh của một cổ phiếu so với tất cả cổ phiếu trên thị trường. Chỉ báo này dao động từ 1 đến 99, chỉ số của chỉ báo này càng lớn thì sức mạnh của cổ phiếu càng lớn.

VD: Cổ phiếu HPG có chỉ số sức mạnh là 80. Điều này cho thấy cổ phiếu HPG đang mạnh hơn so với 80% cổ phiếu còn lại trên thị trường.

Chỉ số sức mạnh giá (RS) là công cụ đo lường sức mạnh của một cổ phiếu so với tất cả cổ phiếu trên thị trường.

Ứng dụng của chỉ báo Relative Strength-RS trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chỉ báo Relative Strength so sánh sự thay đổi giá của một chứng khoán với sự thay đổi giá của một chứng khoán/chỉ số cơ sở (thường là chỉ số thị trường chung). Thông thường, chỉ báo RS được sử dụng để so sánh mức sinh lời của một cổ phiếu với chỉ số thị trường chung VNindex.

Thêm vào đó, chỉ báo RS cũng có thể được sử dụng để so sánh sức mạnh ngành này với với chỉ số sức mạnh ngành khác. Điều này có thể xác định xem một cổ phiếu đang mạnh hay yếu hơn các cổ phiếu trong cùng ngành hoặc của ngành khác.

Chỉ báo Relative Strength có tầm quan trọng to lớn đối với các tổ chức hay các quỹ đầu tư. Nó giúp các quỹ đầu tư, các tổ chức tìm được các cổ phiếu tăng nhiều hơn khi thị trường chung tăng (bull market) và giảm ít hơn khi thị trường chung giảm (bear market).