Chia tách cổ phiếu có lợi hay hại?

Chia tách cổ phiếu xảy ra khi một công ty tăng số lượng cổ phiếu của mình để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu . Mặc dù số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng theo một bội số cụ thể, nhưng tổng giá trị bằng đô la của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành vẫn không đổi vì việc chia tách về cơ bản không làm thay đổi giá trị của công ty.

Tỷ lệ phân chia phổ biến nhất là 2:1 hoặc 3:1. Điều này có nghĩa là đối với mỗi cổ phiếu nắm giữ trước khi chia tách, mỗi người sở hữu cổ phiếu sẽ có hai hoặc ba cổ phiếu tương ứng sau khi chia tách.

Cách thức hoạt động của chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty trong đó một công ty phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông, làm tăng tổng số cổ phiếu theo tỷ lệ quy định dựa trên số cổ phiếu mà họ đã nắm giữ trước đó. Các công ty thường chọn tách cổ phiếu của họ để giảm giá giao dịch xuống một phạm vi dễ chịu hơn cho hầu hết các nhà đầu tư và để tăng tính thanh khoản của giao dịch cổ phiếu của họ.

Cách thức hoạt động của việc chia tách cổ phiếu

Khi giá cổ phiếu tăng đáng kể, nhiều công ty đại chúng đã tuyên bố chia tách để giảm giá. Mặc dù số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên trong một đợt chia tách cổ phiếu, nhưng tổng giá trị bằng đô la của cổ phiếu vẫn giữ nguyên so với số tiền trước khi chia tách, vì việc chia tách không làm cho công ty có giá trị hơn.

Hội đồng quản trị của một công ty có thể chọn chia cổ phiếu theo bất kỳ tỷ lệ nào. Ví dụ: 1:2,1:3, 1:5, 1:10, 100, v.v. Chia cổ phiếu 3 tặng 1 có nghĩa là cứ một cổ phiếu do một nhà đầu tư nắm giữ, bây giờ sẽ có ba cổ phiếu. Nói cách khác, số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường sẽ tăng gấp ba lần.

Mặt khác, giá mỗi cổ phiếu sau khi chia sẽ giảm bằng cách chia giá cổ phiếu cũ cho 3. Đó là bởi vì việc chia tách cổ phiếu không làm thay đổi giá trị của công ty như được đo lường bằng vốn hóa thị trường.

Ví dụ về chia tách cổ phiếu

Giá trị vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá mỗi cổ phiếu. Ví dụ: Giả sử có 20 triệu cổ phiếu XYZ đang lưu hành và được giao dịch ở mức 100.000đ. Vốn hóa thị trường của nó sẽ là 20 triệu cổ phiếu x 100.000đ = 20.000 tỷ đồng

Ban giám đốc của công ty quyết định chia cổ phiếu với tỉ lệ 1:2. Ngay sau khi đợt chia tách có hiệu lực, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng gấp đôi lên 40 triệu, trong khi giá cổ phiếu giảm một nửa xuống còn 50.000đ. Mặc dù cả số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giá thị trường đều thay đổi, giá trị vốn hóa thị trường của công ty vẫn không thay đổi ở mức (40 triệu cổ phiếu x 50.000đ = 20.000 tỷ đồng).

Ưu điểm của việc chia tách cổ phiếu

Tại sao các công ty phải trải qua những rắc rối và tốn kém khi chia tách?

  • Một công ty thường quyết định chia tách khi giá cổ phiếu khá cao, khiến các nhà đầu tư phải trả giá đắt để mua được lô 100 cổ phiếu tiêu chuẩn.
  • Số lượng cổ phiếu lưu hành cao hơn có thể dẫn đến tính thanh khoản cao hơn cho cổ phiếu, tạo thuận lợi cho giao dịch và có thể thu hẹp chênh lệch giá mua . Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu làm cho việc mua bán chứng khoán trở nên dễ dàng hơn đối với người mua và người bán. Điều này có thể giúp các công ty mua lại cổ phiếu của họ với chi phí thấp hơn vì đơn đặt hàng của họ sẽ ít ảnh hưởng đến tính an toàn thanh khoản hơn.
Ưu điểm của việc tách cổ phiếu

Về lý thuyết, mặc dù việc chia tách không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, nhưng nó thường dẫn đến sự quan tâm của nhà đầu tư mới, điều này có thể có tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Mặc dù tác động này có thể giảm dần theo thời gian, nhưng việc chia tách cổ phiếu của các công ty blue-chip là một tín hiệu lạc quan cho các nhà đầu tư.

Việc này thường chỉ ra sự tin tưởng của cấp điều hành vào triển vọng của một công ty.

Nhiều công ty tốt thường thấy giá cổ phiếu của họ quay trở lại mức mà trước đó họ đã tách cổ phiếu, dẫn đến một đợt chia tách cổ phiếu khác.

Nhược điểm của việc chia tách cổ phiếu

Không phải tất cả các khía cạnh của việc chia tách cổ phiếu đều có lợi cho một công ty. Quá trình này rất tốn kém, đòi hỏi có sự giám sát của pháp luật và phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công ty muốn tách cổ phiếu phải trả rất nhiều để không có sự thay đổi về giá trị vốn hóa thị trường của nó.

Một số người phản đối việc chia tách cổ phiếu, xem hành động này có khả năng thu hút đám đông nhà đầu tư sai lầm. Để duy trì quyền sở hữu vốn cổ phần là độc quyền, một công ty có thể cố ý không chia cổ phiếu của mình.

Câu hỏi thường gặp về chia tách cổ phiếu

Tách cổ phiếu tốt hay xấu?

Việc chia tách cổ phiếu thường được thực hiện khi giá cổ phiếu của một công ty tăng cao đến mức nó có thể trở thành trở ngại đối với các nhà đầu tư mới. Do đó, sự phân chia thường là kết quả của sự tăng trưởng hoặc triển vọng của sự tăng trưởng trong tương lai và đó là một tín hiệu tích cực. Hơn nữa, giá cổ phiếu vừa chia tách có thể tăng lên nếu giá cổ phiếu danh nghĩa thấp hơn thu hút các nhà đầu tư mới.

Việc chia tách làm cho công ty có giá trị hơn hay kém hơn?

Cổ phiếu phân chia không cộng hoặc trừ giá trị cơ bản. Việc chia tách làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, nhưng giá trị tổng thể của công ty không thay đổi. Ngay sau khi chia tách, giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm tương ứng để phản ánh vốn hóa thị trường của công ty. Nếu một công ty trả cổ tức, thì mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng, giữ cho các khoản chi trả cổ tức tổng thể giống nhau. Việc chia tách cũng không pha loãng, có nghĩa là các cổ đông sẽ giữ nguyên quyền biểu quyết mà họ đã có trước đó.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường:

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu