Chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư

Đầu tư xây dựng danh mục bằng việc chia nhỏ số tiền mua tài sản theo định kỳ, nhằm giảm thiểu rủi ro lên tổng số vốn đầu tư. 

  • Với cách này nhà đầu tư có thể gom nhiều cổ phiếu, với một mức bình quân thấp hơn cách mua cổ phiếu ở một thời điểm.
  • Giảm thiểu rủi ro canh sai thời điểm vào lệnh trên thị trường. 
  • Độc lập giữa đầu tư và cảm xúc.
  • Suy nghĩ dài hạn hơn là những biến động ngắn hạn tạm thời.
Chiến lược trung bình hoá chi phí đầu tư

Chiến lược bình quân hóa chi phí phù hợp với nhà đầu tư nào?

Chiến lược phù hợp với khoản tiền nhỏ, nhàn rỗi, định kỳ, phù hợp với phong cách của nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Mua tài sản một cách thăm dò, chia nhỏ số tiền đầu tư thành các phần bằng nhau theo dạng cố định về quy mô và thời gian.Phù hợp với mua bán các sản phẩm như những cổ phiếu đầu ngành, ETF, chứng chỉ quỹ.

Chiến lược bình quân hóa chi phí đầu tư  hoạt động như thế nào?

Giả sử một nhà đầu tư A mỗi tháng bỏ 20 triệu đồng đầu tư mua một cổ phiếu. Diễn biến giá và số lượng cổ phiếu được mình họa bên dưới.

Một số lưu ý khi sử dụng chiến thuật bình quân giá DCA

  • Chỉ chọn những cổ phiếu top đầu ngành, ETF, chứng chỉ quỹ để mua tích lũy.
  • Khi lựa chọn chiến lược này bạn không hề vội vàng.
  • Chiến lược này không giống với việc bắt đáy nhằm cố gắng canh để mua với giá tốt nhất mà là cố gắng tối ưu hóa chi phí mua, bằng chiến lược số tiền nhỏ, mua định kỳ.

Xem thêm: Cân bằng các ưu tiên tích lũy cho gia đình

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: