Chuẩn bị tài chính cho 4 thay đổi đột ngột trong cuộc sống

Các sự kiện bất ngờ và chi phí của chúng là một phần của cuộc sống. Dưới đây là cách giảm thiểu thất thoát tài chính.

Ngay cả những kế hoạch được vạch ra cẩn thận nhất cũng có thể bị các sự kiện bất ngờ làm cho lệch hướng. Mặc dù bạn không thể lập kế hoạch cho mọi thứ, nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để giúp chuẩn bị tài chính của mình cho bốn tình huống phổ biến.

chuẩn bị tài chính

1. Bệnh tật/chấn thương

Không ai muốn nghĩ đến trường hợp khẩn cấp y tế, nhưng việc lập kế hoạch cho khả năng xảy ra có thể bảo vệ tài chính của bạn.

Các bước cần thực hiện ngay bây giờ

 • Kiểm tra bảo hiểm y tế của bạn, cho dù bạn có thông qua chủ lao động, một thành viên gia đình… Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các chương trình sức khỏe hiện có khác nhau, những chương trình được bảo hiểm và lợi ích của việc mở Tài khoản Tiết kiệm Y tế.
 • Nếu bạn không được bảo hiểm thương tật chi trả, hãy cân nhắc việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm của riêng bạn — đặc biệt nếu thu nhập của bạn sẽ bị gián đoạn trong trường hợp bị thương.
 • Xem xét thiết lập một giấy ủy quyền tài chính.
 • Tích lũy khoản tiết kiệm khẩn cấp của bạn để trang trải bất kỳ hóa đơn y tế đột xuất nào.

Các bước cần thực hiện sau

 • Xem xét các phúc lợi hiện hành của nhà tuyển dụng có thể giúp ích trong thời gian này. 
 • Hiểu các chi phí mà bạn đang phải đối mặt để chăm sóc và lập kế hoạch trả nợ mọi hóa đơn chưa thanh toán. 
 • Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, hãy xem xét ưu và nhược điểm của các tùy chọn tín dụng hoặc tiền mặt khẩn cấp có thể hữu ích.

2. Chăm sóc cho một thành viên trong gia đình

Khi bạn chăm sóc người thân, có rất nhiều quyết định tài chính cần cân nhắc, chẳng hạn như sắp xếp cuộc sống, chi phí chăm sóc dài hạn và giúp quản lý tiền hàng ngày.

Các bước cần thực hiện ngay bây giờ

 • Nói chuyện sớm với cha mẹ hoặc người thân của bạn. Đó là một cuộc trò chuyện khó bắt đầu, nhưng giao tiếp cởi mở sẽ giúp ích cho tất cả các bên. 
 • Lập danh sách các địa chỉ liên hệ, số tài khoản của người thân và nơi họ lưu trữ các tài liệu pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh, chính sách bảo hiểm, chứng thư và di chúc. Kiểm tra kỹ để đảm bảo mọi thứ vẫn hợp lệ và cập nhật.
 • Nghiên cứu và lập kế hoạch cho các chi phí chăm sóc, bao gồm: Các lựa chọn hỗ trợ tài chính, bảo hiểm chăm sóc dài hạn và trợ cấp thuế.
 • Cân nhắc lợi ích của việc lập giấy ủy quyền.

Các bước cần thực hiện sau

 • Ngay cả khi bạn đã bắt đầu cuộc trò chuyện với cha mẹ mình từ sớm, thì việc biết khi nào nên bắt đầu vẫn có thể khó khăn và đòi hỏi một cách tiếp cận nhạy bén. 
 • Sắp xếp việc chăm sóc và xác nhận tất cả các chi phí và lệ phí.
 • Ưu tiên sức khỏe tài chính dài hạn. Thu hẹp lại công việc hoặc tiết kiệm chi phí để trang trải chi phí chăm sóc có vẻ là một giải pháp thuận tiện.

3. Mất đi người thân yêu

Sự ra đi của vợ/chồng hoặc một thành viên trong gia đình có thể là khoảng thời gian quá sức đối với bất kỳ ai. Lập kế hoạch có thể giúp giảm bớt phần nào gánh nặng trong thời gian đau buồn.

Các bước cần thực hiện ngay bây giờ

 • Lưu trữ các tài liệu quan trọng như: Di chúc, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giấy khai sinh, thẻ An sinh xã hội, chi tiết tài khoản tài chính, chứng từ tài sản… ở một nơi an toàn. 
 • Xác định những người đóng vai trò quan trọng trong “nhóm tài chính” và thảo luận về kế hoạch của bạn với họ. 
 • Xem xét chi phí tang lễ và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc quản lý tài sản.

Các bước cần thực hiện sau

 • Thông báo cho nhóm tài chính của bạn. Cũng nên liên hệ với các công ty bảo hiểm, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, các cơ quan tín dụng và Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội.
 • Thực hiện cập nhật tài khoản. Bắt đầu chuyển quyền sở hữu tài khoản cho tất cả các tài sản, bao gồm tài khoản ngân hàng, tài sản, chứng khoán
 • Đánh giá lại ngân sách hàng tháng của bạn, tính toán những thay đổi trong chi phí và thu nhập.

4. Ly hôn

Ly hôn có thể là một khoảng thời gian căng thẳng và phá vỡ tài chính của bạn. Tuy nhiên, với việc lập kế hoạch và giao tiếp phù hợp có thể làm cho quá trình này dễ dàng hơn.

Các bước cần thực hiện ngay bây giờ

 • Hiểu rõ tài chính của bạn. Kiểm kê tất cả các tài sản và các khoản nợ của bạn. Danh sách nên chi tiết những thứ như tài khoản ngân hàng, nguồn thu nhập, đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, bất động sản, thế chấp, các khoản vay và các khoản nợ chung khác.
 • Thảo luận về những gì cần được phân chia cũng như cách các hóa đơn sẽ được quản lý trong quá trình tố tụng ly hôn.
 • Liên hệ để được hỗ trợ. 

Các bước cần thực hiện sau

 • Lưu giữ hồ sơ tài sản và theo dõi tài khoản trong quá trình ly hôn.
 • Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tài khoản của riêng mình.
 • Cập nhật di chúc của bạn, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bất kỳ tài liệu kế hoạch di sản nào khác.
 • Tạo một ngân sách mới