Cơ hội bắt đầu xuất hiện trong thị trường phân hóa| Đầu tư chứng khoán 09.12.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu