Cổ phiếu BCG – Bất động sản vẫn là kỳ vọng chủ lực

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Trong quý 2/2021, doanh thu thuần của BCG đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 218 tỷ đồng, tăng 1.285%, qua đó 6 tháng đầu năm hoàn thành hơn 59% kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2021.
  • KQKD 6 tháng đầu năm khả quan nhờ sự tăng trưởng tốt của mảng kinh doanh gỗ ngoại thất và xây dựng.
cổ phiếu BCG
nhận định cổ phiếu BCG

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản: trong các quý cuối năm 2021, BCG dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Hội An và bất động sản nhà ở tại TPHCM. Bất động sản vẫn là mảng kinh doanh chủ lực trong năm 2021-2022.
  • Tiềm năng lớn từ mảng năng lượng tái tạo: mảng năng lượng tái tạo sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận trong năm nay, nhưng sẽ tới năm 2023 thì mới trở thành mảng kinh doanh chủ lực khi áp lực chi phí lãi vay giảm bớt.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp