Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 05.06.2023

Tác giả: Chuyên gia PTKT – Vũ Văn Nam

Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay sẽ phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Cổ phiếu cần quan tâm 05.06.2023: SSI, LPB, GVR, CEO, HHV, VCG, DCM, ASM, SZC, PVT, C4G, BCG, IJC, KBC, IDC, MBS, VCI, HAG, PHR, VGC, TPB, SHB, VIB, EIB.

Các chỉ số chung

Sức mạnh thị trường đã chuyển từ trạng thái chờ xác nhận sang mạnh dần với thống kê xác suất thành công 88% và tỉ lệ sinh lời 5.5%. Những ngày gần đây sức mạnh thị trường luôn giao động ở trạng thái mạnh, điều này thể hiện thị trường chung rất tích cực. Do đó phiên 05/06/2023 anh chị canh mua cổ phiếu là chủ đạo nhé.

Chỉ số VN 30

Trong tuần bắt đầu từ ngày 29/5/2023 chỉ số VN30 có xu hướng tăng là chủ đạo nên kết thúc tuần hình thành cây nến tăng phá qua giá cao nhất của cây nên tuần 22/5, đồng thời chỉ số VN30 đã lên lấy lại MA20 nên xác suất rất cao tuần tới bắt đầu từ ngày 5/6/2023 chỉ số VN30 sẽ vào xu hướng tăng là chủ đạo. Thêm vào đó chỉ báo Stochastic trên khung tuần cũng đang báo hiệu phục hồi đi lên của chỉ số VN30. Nên sang tuần tới bắt đầu từ ngày 5/6/2023 chỉ số VN30 có xác suất rất cao sẽ phục hồi lên vùng 1105, nếu lực tăng mạnh sẽ phục hồi lên vùng 1130-1140 điểm.

Phiên 02/06/2023 chỉ số VN30 tăng rất ấn tượng, đồng thời chỉ số VN30 đang được các đường MA hỗ trợ nhưng hiện tại chỉ số VN30 đang tiệm cậy kháng cự đỉnh cũ vùng giá 1095-1100 nên có nhiều khả năng quanh vùng 1100 sẽ có một đợt điều chỉnh nhỏ. Do đó theo ad giai đoạn hiện tại anh chị canh chốt lời nhóm cổ phiếu nhóm VN30 khi chỉ số VN30 lên vùng 1100 điểm sau đó chờ VN30 chỉnh về 1085-1090 điểm thì anh chị mua lại cổ phiếu và lên vùng 1130-1140 chốt lời. Còn về phái sinh thì anh chị canh mở vị thế LONG với tỷ trọng thấp, hoặc theo dõi thêm chờ chỉnh rồi mới mở vị thế LONG.

Chỉ số VN-Index

Chỉ số VNI có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30 => nhiều khả năng 05/06/2023 chỉ số VNI nhiều khả năng sẽ tăng tiếp nên anh chị nhà đầu tư canh mua cổ phiếu là chủ đạo nhé.

@dohoangquanvps0

Follow kênh tiktok của chuyên gia Đỗ Hoàng Quân để cập nhật cơ hội đầu tư mới nhất

Cổ phiếu SSI

Phiên 29/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu SSI đang chạy trong kênh xu hướng như hình, với sự hỗ trợ của các đường MA như hiện tại thì nhiều khả năng giá cổ phiếu SSI sẽ lên được biên trên của kênh xu hướng vùng giá 24.4 nên anh chị đang giữ cổ phiếu SSI có thể giữ tiếp, stoploss để giá 22.85”. Hiện tại giá cổ phiếu SSI đã lên tới vùng chốt lời anh chị canh chốt lời là chủ đạo nhé.

Cổ phiếu LPB

Giá cổ phiếu LPB đang được các đường MA hỗ trợ rất tích cực, với lực tăng như hiện tại, nhiều khả năng LPB sẽ lên được vùng giá 16.1 do đó anh chị có thể canh mua mới quanh vùng giá 15, stoploss để giá 14.55, chốt lời vùng giá 16.1.

Cổ phiếu GVR

Phiên 31/5 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu GVR đang chạy trong mô hình giá khá rõ ràng nên nhiều khả năng giá cổ phiếu GVR sẽ tăng tiếp lên biên trên của mô hình giá tại giá 20.3. Do đó anh chị có thể canh mua mới cổ phiếu GVR quanh vùng giá hiện tại 18.5, stoploss để giá 17.7, chốt lời vùng giá 20.3 nhé”. Hiện tại anh chị đã mua thì chờ hàng về chốt lời, anh chị chưa mua có thể canh mua mới ngay giá 18.9 này nhé.

Cổ phiếu CEO

Giá cổ phiếu CEO đang quanh kháng cự đỉnh cũ vùng giá 27 do đó anh chị nhà đầu tư canh chốt lời bớt 1 phần, phần còn lại rời stoploss về giá 26 rồi theo dõi tiếp nhé.

Cổ phiếu HHV

Giá cổ phiếu HHV vẫn đang sdeway quanh kháng cự fibo 0.618 vùng giá 14.5 đồng thời chỉ báo động lượng stochastic cũng đang báo tín hiệu điều chỉnh giảm nên anh chị đang giữ cổ phiếu HHV nên canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VCG

Giá cổ phiếu VCG vẫn đang được các đường MA hỗ trợ tốt, do đó anh chị đang giữ cổ phiếu VCG có thể giữ tiếp, stoploss để giá 21, chốt lời vùng giá 22.5-23 nhé.

Cổ phiếu DCM

Phiên 1/6/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu DCM nhiều khả năng phiên 2/6 sẽ tăng tiếp lên kháng cự MA100 vùng giá 24.75 nên phiên ngày mai 2/6 anh chị đang giữ DCM canh chốt lời chủ động 1 phần tại giá 24.75, phần còn lại rời stoploss về giá thấp nhất phiên hôm nay tại giá 24 nhé”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm nhé.

Cổ phiếu ASM

Phiên 30/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu ASM đang quanh kháng cự đỉnh cũ, đồng thời phiên 29/5 hình thành nến tăng khá tích cực và phiên 30/5 hình thành cây nến nghỉ đỏ, đây là mẫu hình nến tiếp diễn, nên anh chị đang giữ cổ phiếu ASM thì giữ tiếp lên quanh vùng giá 10.0 thì anh chị chốt lời nhé”. Hiện tại sau khi lên điểm chốt lời thì giá cổ phiếu ASM bị điều chỉnh giảm nên anh chị chưa chốt thì chủ động chốt sớm nhé.

Cổ phiếu SZC

Giá cổ phiếu SZC phiên 29/5 tăng rất tích cực, đồng thời giá cổ phiếu SZC đang được các đường MA hỗ trợ tốt, điểm tiêu cực duy nhất là giá cổ phiếu SZC đang tiệm cận biên trên của kênh xu hướng nhỏ nên theo ad anh chị đang giữ cổ phiếu SZC nên chú ý theo dõi và rời stoploss về giá thấp nhất phiên 30/5 tại giá 35.3 và canh chốt lời vùng giá 38-39.

Cổ phiếu PVT

Phiên 30/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu PVT đang được các đường MA và uptrend ngắn hạn hỗ trợ, hiện tại giá cổ phiếu PVT đang chạy trong mô hình giá nhu hình nên nhiều khả năng sẽ lên được kháng cự trên vùng giá 21.8 nên anh chị đang giữ PVT thì chờ điểm rồi canh chốt lời nhé”. Sau khi lên điểm chốt lời thì phe bán vào đẩy giá PVT đi xuống nên anh chị chưa chốt PVT nên canh chốt chủ động nhé.

Cổ phiếu C4G

Giá cổ phiếu C4G phiên 31/5 và 1/6 điều chỉnh khá tiêu cực nhưng vẫn không phá được MA5 do đó nhiều khả năng giá cổ phiếu C4G sẽ phục hồi đi lên biên trên của kênh xu hướng vùng giá 14.5. Vì vậy anh chị chưa mua cổ phiếu C4G có thể canh mua quanh vùng giá hiện tại 13.5, stoploss để 13.1, chốt lời vùng giá 14.5 nhé.

Cổ phiếu BCG

Phiên 26/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu BCG đang chạy trong kênh xu hướng nhu hình, hiện tại giá cổ phiếu BCG đang được các đường MA hõ trợ tốt nên anh chị có thể mở mua mới ngay giá hiện tại 8.65, stoploss để giá 8.4, chốt lời vùng giá 9.4-9.5 hoặc mạnh hơn là vùng 10.6-10.7”. Hiện tại anh giá cổ phiếu BCG đã phá qua vùng chốt lời 1 giá 9.4-9.5 nên anh chị nhà đầu tư canh chốt lời BCG ở vùng giá 10.6-10.7 nhé.

Cổ phiếu IJC

Giá cổ phiếu IJC đang được mô hình giá hỗ trợ đồng thời các đường MA cũng hỗ trợ nên anh chị có thể canh mua mới IJC quanh vùng giá hiện tại 14.5-14.7, stoploss để giá 14.3, chốt lời vùng giá 15.5 hoặc 16.5 tuỳ thuộc lực lên.

Cổ phiếu KBC

Giá cổ phiếu KBC đang quanh kháng cự đỉnh cũ vùng giá 28 và đồng thời là vùng cản chéo nên anh chị đang giữ cổ phiếu KBC nên canh chốt lời quanh vùng giá 28 là chủ đạo, chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu IDC

Phiên 26/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu IDC đã phá qua kháng cự đỉnh cũ với khối lượng bùng nổ. Nên anh chị có thể canh mua mới cổ phiếu IDC quanh vùng giá 41-41.3, stoploss để giá 39.5, chốt lời vùng giá 44”. Hiện tại anh chị chờ cổ phiếu về rồi canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu MBS

Giá cổ phiếu MBS đang chạy trong kênh xu hướng như hình, hiện tại giá cổ phiếu MBS đang tiệm cận biên trên của kênh xu hướng nên anh chị đang giữ cổ phiếu MBS canh chốt lời quanh vùng giá 19 là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VCI

Phiên 1/6/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VCI đang chạy trong kênh xu hướng như hình, với lực tăng như hiện tại nhiều khả năng giá cổ phiếu VCI sẽ lên được vùng giá 38-39. Do đó anh chị có thể canh mua mới VCI quanh vùng giá 34.85, stoploss để giá 34”. Hiện tại anh chị chưa có có thể canh mua mới, anh chị đã mua thì chờ hàng về rồi canh chốt lời nhé

Cổ phiếu HAG

Phiên 30/5/2023 ad có nhận định :”Giá cổ phiếu HAG đang chịu áp lực bán ở kháng cự MA100 nhưng phiên 29/5 phục hồi khá tích cực, nên anh chị nhà đầu tư có thể canh mở mua mới HAG quanh vùng giá hiện tại 8.0, stoploss để giá 7.8, chốt lời vùng giá 8.6-8.8″. Hiện tại anh chị chờ hàng về rồi canh chốt lời là chủ đạo nhé.

Cổ phiếu PHR

Giá cổ phiếu PHR đang chạy sideway biên độ hẹp, hiện tại giá cổ phiếu PHR đang quanh biên trên là kháng cự đỉnh cũ nên anh chị canh chốt lời PHR là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VGC

Phiên 26/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VGC đang chạy trong kênh xu hướng nhỏ như hình, mặc dù giá cổ phiếu đang gần kháng cự đỉnh cũ nhưng các đường MA đang hỗ trợ tốt nên nhiều khả năng giá cổ phiếu VGC sẽ lên được vùng giá 39.5. Do đó anh chị đang giữ cổ phiếu thì giữ tiếp, rời stoploss về giá 36.3”. Hiện tại anh chị canh chốt lời VGC quanh vùng 41.5-42 nàynhé.

Cổ phiếu TPB

Phiên 26/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu TPB đang được kênh xu hướng và các đường MA hỗ trợ tốt nên anh chị có thể mở mua mới cổ phiếu TPB quanh vùng giá hiện tại 23.65, stoploss để giá 23.1, chốt lời thả”. Hiện tại anh chị chờ cổ phiếu về rồi canh chốt lời nhé

Cổ phiếu SHB

Giá cổ phiếu SHB vẫn đang được các đường MA hỗ trợ tốt đồng thời anh chị có thể thấy lực mua phiên hôm nay đang mạnh thể hiện qua việc tvượt đỉnh cũ gần nhất, do đó anh chị chưa nên mở mua mới cổ phiếu SHB có thể mở mua mới SHB quanh vùng giá 12, stoploss để giá 11.66, chốt lời vùng giá 13.

Cổ phiếu VIB

Phiên 26/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VIB đã test thành công mô hình giá nến anh chị canh phiên 29/5 nếu mở phiên gap lên trên MA5 thì anh chị mở mua luôn quanh vùng giá 21 này nhé, stoploss để giá 20, chốt lời vùng giá 23”. Hiện tại anh chị có thể thấy phiên 2/6 đã lên điểm chốt lời nhưng lại trần và dư mua hơn 2tr cổ phiếu nên phiên ngày 5/6 tăng tiếp là điều dễ hiểu do đó anh chị giữ tiếp chờ tín hiệu rõ ràng rồi chốt lời sau.

Cổ phiếu EIB

Giá cổ phiếu EIB đang được các đường MA hỗ trợ tốt nhưng phiên 2/6 đóng nến khá xấu nên anh chị canh EIB điều chỉnh nhẹ về quanh 20.5 rồi mở mua sẽ hợp lý hơn anh chị nhé.

mở tài khoản

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm: