Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 18/01/2023

Tác giả: Chuyên gia PTKT – Vũ Văn Nam

Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay sẽ phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Cổ phiếu cần quan tâm 18.01.2023: MBB, FPT, VGC, PNJ, SHB, ACB, VCI, STB, MSB, KBC, ANV, LPB, GEG, VIB, NKG, HDG, DGW, MSN, VGC, CTG, HPG, PC1, VNM, VRE, POW, VPB, IJC, NT2, HCM, VHM, PVS, DPG, HSG, IDI.

Các chỉ số chung

Chỉ số VN 30

Phiên 17/1/2023 chỉ số VN30 tăng rất ấn tượng đã phá qua kênh xu hướng đồng thời phá qua kháng cự MA100 và kháng cự fibo 0.5 vùng 1092 điểm => Mặc dù chỉ số VN30 đang gặp kháng cự đỉnh cũ nhưng với lực tăng mạnh như hiện tại thì xác suất rất cao chỉ số VN30 sẽ tăng tiếp và lên cản fibo tiếp theo vùng 1046 điểm => Anh chị nhà đầu tư từ phiên ngày mai 17/01/2023 canh long là chủ đạo.

Chỉ số VN-Index

Chỉ số VNI có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30 => xác suất cao chỉ số VNI sẽ phá qua kháng cự đỉnh cũ và kháng cự fibo 0.5 và lên cản fibo tiếp theo vùng 1036 điểm => anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu thì giữ tiếp, anh chị đã bán cổ phiếu đi từ những phiên trước có thể canh mua lại vào phiên ngày mai 18/1 và để ra tết chốt lời đầu năm.

@dohoangquanvps0

Follow kênh tiktok của chuyên gia Đỗ Hoàng Quân để cập nhật cơ hội đầu tư mới nhất

Cổ phiếu MBB

Giá cổ phiếu MBB đã phá qua kháng cự đỉnh cũ đồng thời là phá qua kháng cự fibo vùng giá 18.8 => nhiều khả năng giá cổ phiếu MBB sẽ lên được vùng giá 21-21.5 => anh chị nhà đầu tư đang có cổ phiếu thì giữ tiếp, stoploss để giá thấp nhất phiên hôm nay tại giá 18.6, chốt lời vùng giá 21-21.5.

Cổ phiếu FPT

Giá cổ phiếu FPT đang tăng rất tốt nhiều khả năng sẽ lên được vùng giá 84, ad đã khuyến nghị mua vùng 79-79.3 anh chị đã mua thì giữ tiếp, stoploss rời lên giá 79.7, chốt lời vùng giá 84 hoặc 90 tùy thuộc lực tăng nhé.

Cổ phiếu VGC

Giá cổ phiếu VGC mặc dù đang tiếp cận cản chéo nhưng lại đang được hỗ trợ bởi các đường MA và mô hình nến ngày 16-17/1 là mô hình nến đảo chiều đi lên => Anh chị nhà đầu tư có thể đánh cược mở mua ngay vùng giá hiện tại 37.45, stoploss để giá 36, chốt lời vùng giá 41.5-42.

Cổ phiếu PNJ

Phiên 16/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu PNJ đang được hỗ trợ rất tốt bởi MA5 đồng thời là kháng cự đỉnh cũ. Nhưng phiên 16/1/2023 giá cổ phiếu PNJ sau khi tăng mạnh thì bị phe bán bán mạnh tạo bóng nến trên khá dài => xác suất tăng tiếp của cổ phiếu PNJ khoảng 60% nên anh chị nhà đầu tư có thể đánh cược bằng cách mở mua ở quanh vùng giá 87, stoploss để 85.6, chốt lời vùng giá 92”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm nhé.

Cổ phiếu SHB

Giá cổ phiếu SHB đã xác nhận phá qua vùng cản chéo và đang được các đường MA hỗ trợ rát tích cực => anh chị nhà đầu tư có thể canh mua mới cổ phiếu SHB ở vùng giá 10.8-11, stoploss để giá 10.5, chốt lời vùng giá 12

Cổ phiếu ACB

Phiên 10/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu ACB đang được hỗ trợ rất tốt bởi các đường MA, nhưng trước mắt giá cổ phiếu ACB đang tiệm cận rất gần kháng cự đỉnh cũ, đồng thời là cản chéo vùng giá 25 – 26 => anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu ACB thì canh chốt lời là chủ đạo, stoploss để dưới MA5 khi nào vi phạm MA5 thì anh chị chủ động cutloss nhé”.

Cổ phiếu VCI

Giá cổ phiếu VCI phiên 17/1 mặc dù đang gặp cản chéo đồng thời là cản fibo vùng giá 29.6 nhưng với lực tăng mạnh như hiện tại thì nhiều khả năng giá cổ phiếu VCI sẽ phá qua kháng cự cản chéo này và lên được vùng 31.5-32 => Anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu mà lãi trên 15% thì chốt bớt 1 phần, phần còn lại có thể giữ tiếp, anh chị chưa có cổ phiếu VCI có thể theo dõi đầu phiên 18/1 rồi mở mua khi giá cổ phiếu VCI test về vùng giá 29.5, stoploss để giá thấp nhất phiên hôm nay tại giá 28.35, chốt lời vùng giá 31.5-32.

Cổ phiếu STB

Giá cổ phiếu STB mặc dù đang tăng rất tốt nhưng kháng cự cản chéo lại đang rất gần => anh chị nhà đầu tư đang có cổ phiếu STB thì giữ tiếp, stoploss để giá thấp nhất phiên hôm nay tại giá 25.5, chốt lời vùng giá 27.5-27.8, anh chị chưa có cổ phiếu thì theo ad nên đứng ngoài theo dõi.

Cổ phiếu MSB

Phiên 10/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu MSB mở phiên sáng test xuống hỗ trợ MA thì được phe mua vào mạnh đẩy giá cổ phiếu MSB đi lên => phiên 11/1/2023 anh chị có thể canh mua 1 phần cổ phiếu MSB vùng giá 12.8-13, stoploss để giá 12.6, chốt lời vùng đỉnh cũ quanh vùng giá 14”.
Hiện tại anh chị đã vào lệnh thì rời stoploss về giá thấp nhất phiên 16/1 tại giá 13.05 nhé.

Cổ phiếu KBC

Phiên 6/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu KBC 3 phiên 4/1-5/1-6/1 đã hình thành mẫu hình nến đảo chiều, mặc dù đang được hỗ trợ bởi các đường MA nhưng chỉ báo stochastic đang cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh và giá vào vùng quá mua => anh chị đang có cổ phiếu thì phiên ngày mai canh chốt lời quanh vùng 25.8, stoploss để 24.1, và không nên mua mới nhé”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm nhé.

Cổ phiếu ANV

Giá cổ phiếu ANV đang gặp kháng cự MA100 đồng thời là kháng cự Fibo 0.618 vùng giá 30 => anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu canh chốt lời là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu LPB

Phiên 6/1 ad có nhận định: “mặc dù giá cổ phiếu LPB trần nhưng anh chị nhà đầu tư để ý có thể thấy phiên sáng dư mua gần 5tr cổ phiếu nhưng kết phiên chiều chỉ còn 500 ngàn cổ => điều này thể hiện cung cầu đã về gần cân bằng => việc 9/1 cổ phiếu LPB tăng giá mạnh sẽ khó => theo ad anh chị không nên mua đuổi cổ phiếu LPB theo dõi thêm phiên 9/1 rồi quyết định”. Phiên 9/1 áp lực bán không quá mạnh nhưng chỉ báo stochastic lại vào vùng quá mua => theo ad anh chị nên đứng ngoài không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu GEG

Phiên 13/1 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu GEG đang sideway quanh MA100 nhưng phiên 13/1 và phiên 12/1 đã hình thành mẫu hình nến đảo chiều => anh chị đang giữ cổ phiếu GEG thì nên chốt lời, chưa nên mở mua mới nhé”. HIện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

Cổ phiếu VIB

Giá cổ phiếu VIB đang tăng rất ấn tượng, với lực tăng như hiện tại, anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu VIB thì giữ tiếp lên quanh kháng cự fibo 1.272 vùng giá 23.8-24 thì chốt lời, anh chị chưa có cổ phiếu VIB thì có thể canh mua quanh vùng giá 22.6-22.9, stoploss để giá 22, chốt lời vùng giá 23.8-24.

Cổ phiếu NKG

Giá cổ phiếu NKG đã phá qua kháng cự MA100 nhưng lại đang gặp cản chéo dài hạn đồng thời là cản fibo 0.5 vùng giá 15.4. Nhưng với lực tăng mạnh như hiện tại thì khả năng giá cổ phiếu NKG phá giả qua cản chéo và lên ngưỡng cản fibo tiếp theo vùng giá 17.4 => Anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu thì chốt bớt 1 phần, phần còn lại để lên 17.4 chốt hết. Anh chị chưa có cổ phiếu thì có thể canh mua khi giá cổ phiếu NKG test về MA100 vùng giá 15.2-15.3, stoploss để giá 14, chốt lời vùng giá 17-17.4.

Cổ phiếu HDG

Giá cổ phiếu HDG đang có thiên hướng hình thành mô hình vai-đầu-vai điều chỉnh giảm=> anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu thì canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu DGW

Giá cổ phiếu DGW tăng rất yếu so với thị trường chung, đường MA5 và MA20 vẫn dốc xuống là chủ đạo, thêm vào đó áp lực bán vẫn còn khá lớn => theo ad anh chị nhà đầu tư nên theo dõi thêm, chưa nên giải ngân vội.

Cổ phiếu MSN

Giá cổ phiếu MSN đang được hỗ trợ rất tốt bởi các đường MA, thêm vào đó phiên hôm nay giá cổ phiếu MSN tăng rất ấn tượng => nhiều khả năng giá cổ phiếu MSN sẽ còn tăng lên test đỉnh cũ => anh chị nhà đầu tư có thể canh mua mới MSN ở vùng giá 96-97, stoploss để giá 93.3, chốt lời vùng giá 105-106.

Cổ phiếu VCG

Phiên 10/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VCG phiên 10/1 là phiên trần dư bán hơn 1tr cổ phiếu nên phiên 11/1 giá cổ phiếu VCG tăng tiếp ngay từ đầu phiên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giá cổ phiếu VCG lại đang rất gần vùng kháng cự trên => theo ad anh chị nhà đầu tư đang có cổ phiếu thì giữ tiếp, nếu mua đuổi thì rủi ro sẽ lớn, anh chị cân nhắc ra quyết định nhé”.
Hiện tại phiên 13-12/1 đã hình thành mẫu hình nến đảo chiều – mây đen che phủ => anh chị đang giữ cổ phiếu thì canh chốt lời là chủ đạo nhé.

Cổ phiếu CTG

Giá cổ phiếu CTG đang tiệm cận kháng cự kênh xu hướng trên đồng thời là kháng cự fibo 1.272 vùng giá 30.7 => nhiều khả năng, quanh vùng này giá cổ phiếu CTG sẽ có nhịp điều chỉnh => anh chị nhà đầu tư canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mua mới nhé.

Cổ phiếu HPG

Giá cổ phiếu HPG nhiều khả năng đang chạy trong mô hình nền giá mở rộng => anh chị nhà đầu tư đang có cổ phiếu HPG thì giữ tiếp lên quanh vùng giá 23 thì chốt lời. Hiện tại anh chị nhà đầu tư canh chốt lời là chủ đạo, có thể mở mua mới những chỉ nên mua thăm dò khi giá cổ phiếu test về vùng 21.3-21.5, stoploss để giá 20.45, chốt lời vùng giá 23-23.5.

Cổ phiếu PC1

Giá cổ phiếu PC1 đang tiệm cận MA100, thêm vào đó giá cổ phiếu PC1 đang vào vùng quá mua của chỉ báo stochastic => nhiều khả năng giá cổ phiếu PC1 sẽ tăng lên quanh vùng giá 27 sẽ điều chỉnh giảm => anh chị canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mua mới vùng này nhé.

Cổ phiếu VNM

Giá cổ phiếu VNM đang chạy trong kênh xu hướng như hình, thêm vào đó phiên 16-17/1 đã hình thành mẫu hình nến xác nhận tăng sau nhịp sideway ngắn hạn => anh chị nhà đầu tư có thể canh mua mới cổ phiếu VNM ngay vùng giá hiện tại 80.9, stoploss để giá 79, chốt lời vùng đỉnh cũ vùng giá 83.5-84.

Cổ phiếu VRE

Giá cổ phiếu VRE phiên hôm nay tăng rất ấn tượng sau nhịp test lại MA5 => anh chị nào không ngại rủi ro có thể mở mua cổ phiếu VRE tại vùng giá hiện tại 29.8, stoploss để giá 29, chốt lời vùng giá 31.5

Cổ phiếu POW

Phiên 6/1 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu POW sau khi lên gặp cản chéo ngắn hạn thì bị phe bán vào đẩy giá đi xuống => anh chị nhà đầu tư nên theo dõi thêm mã này chưa nên mở mua mới vì giá cổ phiếu POW cũng đang ở quanh vùng kháng cự đỉnh cũ”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm nhé.

Cổ phiếu VPB

Giá cổ phiếu VPB phiên 17/1/2023 lên gặp cản chéo trung hạn thì bị phe bán đẩy xuống rất mạnh, thêm vào đó giá cổ phiếu VPB đang có xu hướng hình thành xong mô hình nêm tăng – đây là mô hình giá đảo chiều, điều chỉnh => anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu thì canh chốt lời nhé, sau đó chờ VPB test về đấy cũ vùng 14-15 thì có thể mở mua dài hạn.

Cổ phiếu IJC

Phiên 17/1/2023 giá cổ phiếu IJC đang tiệm cận rất gần MA100 => anh chị đang có cổ phiếu IJC thì nên chốt lời, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu NT2

Phiên 11/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu NT2 phiên 9-10-11/1 hình thành mẫu hình nến đảo chiều đi lên, thêm vào đó giá cổ phiếu NT2 đang được hỗ trợ rất tốt bởi các đường MA => anh chị có thể mở mua 1 phần tại giá 28.6, và mua tiếp 1 phần khi giá cổ phiếu NT2 test về MA100 vùng gía 27, stoploss để giá 26, chốt lời vùng 31-32”.
Hiện tại nếu anh chị chưa mua có thể canh mua ngay giá hiện tại 28.7.

Cổ phiếu HCM

Giá cổ phiếu HCM đang chạy trong mô hình nền giá mở rộng => xác suất rất cao giá cổ phiếu HCM sẽ lên được cạnh trên của mô hình vùng giá 25.3-25.5 => anh chị đang có cổ phiếu thì giữ tiếp anh chị chưa có cổ phiếu thì có thể mua ngay giá tham chiếu 23.9, stoploss để giá 23.2, chốt lời vùng giá 25-25.5.

Cổ phiếu VHM

Giá cổ phiếu VHM đang tăng khá tốt nhưng hiện tại lại đã có tín hiệu phá lên trên kháng cự MA100 nhưng đồng thời giá cổ phiếu VHM cũng vào vùng quá mua của chỉ báo stochastic => anh chị nên theo dõi thêm và canh chốt lời là chủ đạo, chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu PVS

Giá cổ phiếu PVS đang tăng khá tốt nhưng lại đang gặp vùng kháng cự khá cứng nên theo ad anh chị nhà đầu tư nên theo dõi thêm, chưa nên vào mua mới ngay.

Cổ phiếu DPG

Giá cổ phiếu DPG đã phá qua MA100, thêm vào đó phiên hôm nay giá cổ phiếu DPG còn dư mua trần gần 600 ngàn cổ phiếu => phiên 18/1 giá cổ phiếu DPG tăng tiếp là khá cao => anh chị đang có cổ phiếu thì giữ tiếp, stoploss để giá 31, chốt lời thả.

Cổ phiếu HSG

Giá cổ phiếu HSG đã phá qua kháng cự đỉnh cũ đồng thời phá qua kháng cự fibo vùng giá 14.3 nên nhiều khả năng giá cổ phiếu HSG sẽ lên được vùng giá tiếp theo vùng giá 16.3-16.5 => mở phiên 18/1 anh chị nhà đầu tư có thể mua đuổi HSG nhé, stoploss để giá 14, chốt lời vùng giá 16.3-16.5.

Cổ phiếu IDI

Phiên 12/1/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu IDI phiên 12/1/2023 lên chạm đúng MA100 thì dừng lại, thêm vào đó đây cũng là vùng kháng cự đỉnh cũ => anh chị nên theo dõi thêm chưa nên mở mua mới”.
Hiện tại giá cổ phiếu IDI phiên 13/1 và phiên 12/1 đã hình thành một mẫu hình nến đảo chiều => anh chị nhà đầu tư canh chốt lời là chủ đạo hạn chế mở mua mới nhé.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

XEM THÊM: