Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 24/05/2023

Tác giả: Chuyên gia PTKT – Vũ Văn Nam

Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay sẽ phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Cổ phiếu cần quan tâm 24.05.2023: CEO, VND, HAG, PVT, FTS, C4G, BCG, CII, VOS, ACB, KBC, BSR, PVD, AAA, IDC, GEX, SSI, MBS, TCB, MBB, LPB, NT2, SHS, SHB, PHR, VCI, STB, VIB.

Các chỉ số chung

Sức mạnh thị trường đã chuyển từ yếu dần sang mạnh dần với thống kê xác suất thành công 85% và tỉ lệ sinh lời 0.9%. Những ngày gần đây sức mạnh thị trường đã quay lại trạng thái mạnh dần điều này thể hiện thị trường chung sẽ đi lên tạo đỉnh hai. Do đó phiên 29/05/2023 anh chị có thể mua một số cổ phiếu tiềm năng trong ngắn hạn nhé.

Chỉ số VN 30

Trong tuần bắt đầu từ ngày15/5/2023 chỉ số VN30 có xu hướng sideway là chủ đạo nên kết thúc tuần hình thành cây nến nghỉ có bóng trên dài, sau một cây nến tăng mạnh là cây nến doji thì nhiều khả năng tuần tới bắt đầu từ ngày 22/5 chỉ số VN30 sẽ điều chỉnh giảm là chủ đạo. Thêm vào đó chỉ báo Stochastic trên khung tuần cũng đang báo hiệu điều chỉnh giảm. Nên sang tuần tới bắt đầu từ ngày 22/5/2023 chỉ số VN30 có xác suất rất cao sẽ điều chỉnh giảm về vùng 1045, nếu lực giảm mạnh sẽ điều chỉnh về vùng 1030 điểm.
Chú ý : Mặc dù phe bán đang chiếm ưu thế nhưng anh chị nhà đầu tư cũng không thể loại bỏ khả năng đây chỉ là nhịp điều chỉnh nhẹ sau đó đi lên test kháng cự 1090. Do đó anh chị đang giữ tiếp cổ phiếu thì canh điểm tối ưu rồi chốt, và canh Short phái sinh là chủ đạo nhé.

Phiên 23/5/2023 chỉ số VN30 điều chỉnh khá tiêu cực, hiện tại chỉ số VN30 đang được các đường MA hỗ trợ tốt nhưng sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang mchờ xác nhận – công cụ FIT, điều này nói lên xác suất nhóm cổ phiếu VN30 điều chỉnh giảm là khá cao. Do đó theo ad giai đoạn hiện tại anh chị canh chốt lời cổ phiếu là chủ đạo nhé, còn về phái sinh thì do sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang chờ xác nhận nên anh chị canh mở vị thế SHORT phái sinh là chủ đạo nhé.

Chỉ số VN-Index

Chỉ số VNI có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30 => nhiều khả năng 24/5/2023 chỉ số VNI nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm nên anh chị nhà đầu tư canh chốt cổ phiếu trong ngắn hạn là chủ đạo.

@dohoangquanvps0

Follow kênh tiktok của chuyên gia Đỗ Hoàng Quân để cập nhật cơ hội đầu tư mới nhất

Cổ phiếu CEO

Giá cổ phiếu CEO mặc dù đang gặp kháng cự đỉnh cũ nhưng hiện tại giá cổ phiếu CEO đang được các đường MA hỗ trợ tốt, đồng thời chỉ báo stochastic cũng đang báo hiệu đi lên. Do đó anh chị đang giữ cổ phiếu CEO có thể giữ tiếp, stoploss để giá 25,3 chốt lời vùng giá 28.

Cổ phiếu VND

Giá cổ phiếu VND đang gặp cản chéo như hình mặc dù phiên 19/5 tăng tốt nhưng phiên hôm nay 22/5 lại đóng nến hình thành cây nến doji do đó anh chị đang giữ cổ phiếu VND nên canh chốt lời là chủ đạo.

Cổ phiếu HAG

Giá cổ phiếu HAG sau khi test MA100 thì phe bán lại vào mạnh, thêm vào đó lực bán cũng đang mạnh nên anh chị canh chốt lời cổ phiếu HAG là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu PVT

Giá cổ phiếu PVT đang được các đường MA và uptrend ngắn hạn hỗ trợ nhưng phiên hôm nay điều chỉnh khá tiêu cực, tạo mô hình nến điều chỉnh giảm nên anh chị đang giữ cổ phiếu PVT canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu FTS

Giá cổ phiếu FTS đang chạy trong kênh xu hướng như hình, hiện tại giá cổ hiếu FTS đang tiệm cận biên trên của kênh xu hướng, do đó anh chị đang giữ cổ phiếu FTS nên canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu C4G

Giá cổ phiếu C4G đang tăng rất tích cực, hiện tại giá cổ phiếu C4G đã phá qua kháng cự đỉnh cũ nên nhiều khả năng sẽ lên được kháng cự fibo 1.272 vùng giá 14.7, anh chị đang có cổ phiếu thì có thể giữ tiếp. Anh chị chưa có cổ phiếu thì có thể mở mua mới, stoploss để giá 12.7, chốt lời vùng giá 14.7.

Cổ phiếu BCG

Giá cổ phiếu BCG đang chạy trong kênh xu hướng nhu hình, hiện tại giá cổ phiếu BCG đang được các đường MA hõ trợ tốt nên anh chị có thể mở mua mới ngay giá hiện tại 8.65, stoploss để giá 8.4, chốt lời vùng giá 9.4-9.5.

Cổ phiếu CII

Giá cổ phiếu CII đã có thiên hướng phá qua cản chéo và phá qua kháng cự đỉnh cũ, đồng thời chỉ báo stochastic cũng báo đi lên do đó anh chị đang giữ cổ phiếu CII có thể giữ tiếp, stoploss rời về giá 15.7 nhé.

Cổ phiếu VOS

Giá cổ phiếu VOS đang tiệm cận cản chéo và đồng thời mô hình nến cũng đang báo điều chỉnh giảm nên anh chị canh chốt lời cổ phiếu VOS là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu ACB

Giá cổ phiếu ACB đang quanh vùng cản chéo như hình, nên anh chị đang giữ cổ phiếu ACB nên theo dõi thêm chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu KBC

Giá cổ phiếu KBC đang quanh kháng cự đỉnh cũ vùng giá 27 và đồng thời là vùng cản chéo nên anh chị đang giữ cổ phiếu KBC nên canh chốt lời quanh vùng giá 27 là chủ đạo, chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu BSR

Giá cổ phiếu BSR phiên 17-18-19/5 đã hình thành mô hình nến phục hồi đi lên do đó anh chị có thể mở mua mới 1 phần ngay giá hiện tại, stoploss để giá 16.1, chốt lời vùng giá 17.5-18.

Cổ phiếu PVD

Giá cổ phiếu PVD đang chạy trong kênh xu hướng nhu hình, hiện tại giá cổ phiếu PVD đang quanh biên trên của kenh xu hướng do đó anh chị canh chốt lời cổ phiếu là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu AAA

Giá cổ phiếu AAA đang chạy trong kênh xu hướng như hình do đó anh chị đang giữ cổ phiếu AAA nên canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu IDC

Giá cổ phiếu IDC sau khi lên gặp kháng cự đỉnh cũ thì phe bán vào mạnh đẩy giá cổ phiếu IDC đi xuống, với lực giảm như hiện tại thì nhiều khả năng IDC còn điều chỉnh thêm về vùng 37.5. Do đó hiện tại anh chị theo dõi thêm chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu GEX

Giá cổ phiếu GEX đang chạy trong kênh xu hướng như hình, sau khi GEX chạm biên trên của kênh xu hướng thì phe bán vào mạnh đẩy giá cổ phiếu đi xuống nên anh chị đang giữ cổ phiếu GEX nên chủ động chốt lời sớm và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu SSI

Giá cổ phiếu SSI đang chạy trong kênh xu hướng như hình, sau khi giá cổ phiếu gặp kênh xu hướng trên thì điều chỉnh khá xấu, mô hình nến cũng không ủng hộ nên nhiều khả năng giá cổ phiếu SSI còn điều chỉnh thêm. Nên anh chị canh chốt lời SSI là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu MBS

Giá cổ phiếu MBS đang chạy trong kênh xu hướng như hình, sau khi giá cổ phiếu gặp kênh xu hướng trên thì điều chỉnh khá xấu, mô hình nến cũng không ủng hộ nên nhiều khả năng giá cổ phiếu MBS còn điều chỉnh thêm. Nên anh chị canh chốt lời MBS là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu TCB

Giá cổ phiếu TCB sau khi lên gặp kháng cự đỉnh cũ thì phe bán vào đẩy giá cổ phiếu đi xuống, mặc dù phiên 22/5 phục hồi khá tích cực nhưng vẫn chịu áp lực bán mạnh từ phiên 17/5 nên hiện tại anh chị theo dõi thêm TCB chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu MBB

Ngành ngân hàng phiên 18/5 phục hồi rất tích cực nhưng mã cổ phiếu MBB không tăng điều này thể hiện MBB đang khá yếu nên anh chị không nên mở mua mới nhé, thêm vào đó mô hình nến cũng xấu báo điều chỉnh giảm

Cổ phiếu LPB

Giá cổ phiéu LPB mặc dù đang được MA5 và MA20 hỗ trợ nhưng vẫn chưa lấy lại được MA100. Do đó anh chị chỉ nên mở mua cổ phiếu LPB với tỷ trọng thấp quanh giá 14 này, stoploss để 13.4, chốt lời vùng giá 15.5.

Cổ phiếu NT2

Phiên 18/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu NT2 vẫn nằm trên một uptrend trung hạn, hiện tại giá cổ phiếu NT2 cũng được các đường MA hỗ trợ tốt. Do đó anh chị có thể mở mua mới cổ phiếu NT2 ngay giá hiện tại 30.5-30.8, stoploss để giá 29.9, chốt lời cùng giá 32.6”. Hiện tại giá cổ phiếu về rồi nên anh chị canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu SHS

Giá cổ phiếu SHS đang chịu áp lực bán khá mạnh thể hiện ở việc thân nến giảm khá xấu, nhưng mô hình nến phiên 18-19-22/5 đã tạo mô hình nến phục hồi đi lên do đó nhiều khả năng giá cổ phiếu SHS còn phục hồi lên tiếp do đó anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu SHSthì giữ tiếp, rời stoploss về giá 10.6 nhé.

Cổ phiếu SHB

Giá cổ phiếu SHB mặc dù đang được các đường MA hỗ trợ tốt, nhưng anh chị có thể thấy giá cổ phiếu SHB tiệm cận kháng cự định cũ, đồng thời chỉ báo stochastic cũng báo giao cắt do đó anh chị canh chốt lời cổ phiếu SHB quanh vùng giá 12-12.5 là chủ đạo, hạn chế mở mua mới.

Cổ phiếu PHR

Giá cổ phiếu PHR đang chạy trong kênh xu hướng như hình, hiện tại giá cổ phiếu PHR đang tiệm cận biên trên của kênh xu hướng nên anh chị canh chốt lời PHR là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VCI

Phiên 19/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VCI đã phá qua cản chéo đồng thời phá qua vùng kháng cự đỉnh cũ nên anh chị có thể canh mua mới cổ phiếu VCI vùng giá hiện tại 33.5-33.8, stoploss để giá 32.2, chốt lời cùng giá 36.5”. Hiện tại anh chị chờ cổ phiếu về rồi canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu STB

Giá cổ phiếu STB phiên 19/5 mặc dù phá qua đỉnh cũ nhưng giá cổ phiếu STB cũng đang tiệm cận cản chéo như hình nên ad thấy anh chị theo dõi thêm, chưa nên mở mua mới nhé

Cổ phiếu VIB

Phiên 19/5 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VIB đã phá qua cản chéo nên anh chị có thể mở mua 1 phần nhé, stoploss để giá 20.8, chốt lời vùng giá 22.65”. Hiện tại anh chị chờ cổ phiếu về rồi canh chốt lời nhé.

mở tài khoản

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục