Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 29.05.2023

Tác giả: Chuyên gia PTKT – Vũ Văn Nam

Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay sẽ phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Cổ phiếu cần quan tâm 29.05.2023: ASM, SZC, CTR, CEO, GEG, PVT, BSI, C4G, BCG, ACB, KBC, BSR, HHV, IDC, MBS, TCB, VHM, NT2, SHS, PHR, VGC, POW, TPB, LPB, VIB, EIB, OIL.

Các chỉ số chung

Sức mạnh thị trường đã chuyển từ trạng thái mạnh dần sang chờ xác nhận với thống kê xác suất thành công 75% và tỉ lệ sinh lời 1.6%. Những ngày gần đây sức mạnh thị trường đã quay lại trạng thái mạnh dần nhưng đến phiên 25-26/5 đã chuyển sang chờ xác nhạn điều này thể hiện thị trường chung đã hình thành nhịp điều chỉnh. Do đó phiên 29/05/2023 anh chị canh chốt lời một số cổ phiếu kém hiệu quả nhé.

Chỉ số VN 30

Trong tuần bắt đầu từ ngày 22/5/2023 chỉ số VN30 có xu hướng giảm là chủ đạo nên kết thúc tuần hình thành cây nến giảm phá qua giá thấp nhất của cây nên tuần 15/5, đồng thời chỉ số VN30 đã phá qua hỗ trợ MA20 nên xác suất rất cao tuần tới bắt đầu từ ngày 29/5/2023 chỉ số VN30 sẽ trong xu hướng giảm là chủ đạo. Thêm vào đó chỉ báo Stochastic trên khung tuần cũng đang báo hiệu điều chỉnh giảm. Nên sang tuần tới bắt đầu từ ngày 29/5/2023 chỉ số VN30 có xác suất rất cao sẽ điều chỉnh giảm về vùng 1045 – hỗ trợ MA5 trên khung tuần, nếu lực giảm mạnh sẽ điều chỉnh về vùng 1030 điểm.
Chú ý : Mặc dù phe bán đang chiếm ưu thế nhưng anh chị nhà đầu tư cũng không thể loại bỏ khả năng đây chỉ là nhịp điều chỉnh nhẹ sau đó đi lên test kháng cự 1090. Do đó anh chị đang giữ tiếp cổ phiếu thì canh điểm tối ưu rồi chốt, và canh Short phái sinh là chủ đạo nhé.

Phiên 26/5/2023 chỉ số VN30 điều chỉnh khá tiêu cực nhưng sau khi chạm MA100 thì phe mua lại vào mạnh đẩy chỉ số đi lên và hình thành cây nến giảm và có bóng dưới khá dài nhưng về tổng thể chỉ số VN30 đã xác nhận xu hướng giảm là chủ đạo nên nhiều khả năng phiên ngày 29/5 sẽ tăng nhẹ đầu phiên sau đó điều chỉnh giảm tiếp. Hiện tại chỉ số VN30 đang được các đường MA hỗ trợ nhưng sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang yếu dần – công cụ FIT, điều này nói lên xác suất nhóm cổ phiếu VN30 điều chỉnh giảm là khá cao. Do đó theo ad giai đoạn hiện tại anh chị canh chốt lời cổ phiếu nhóm VN30 là chủ đạo nhé, còn về phái sinh thì do sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang yếu dần nên anh chị canh mở vị thế SHORT phái sinh là chủ đạo nhé.

Chỉ số VN-Index

Chỉ số VNI có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30 => nhiều khả năng 26/5/2023 chỉ số VNI nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm nên anh chị nhà đầu tư canh chốt cổ phiếu trong ngắn hạn là chủ đạo.

@dohoangquanvps0

Follow kênh tiktok của chuyên gia Đỗ Hoàng Quân để cập nhật cơ hội đầu tư mới nhất

Cổ phiếu ASM

Giá cổ phiếu ASM đang quanh kháng cự đỉnh cũ, đồng thời phiên 25/5 hình thành nến điều chỉnh khá tiêu cực nên anh chị đang giữ cổ phiếu ASM nên canh chốt lời là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu SZC

Giá cổ phiếu SZC phiên 25/5 tăng rất tích cực, đồng thời giá cổ phiếu SZC đang được các đường MA hỗ trợ tốt, điểm tiêu cực duy nhất là giá cổ phiếu SZC đang tiệm cận kháng cự đỉnh cũ nên theo ad anh chị đang giữ cổ phiếu SZC nên chú ý theo dõi và rời stoploss về giá thấp nhất phiên 25/5 tại giá 33.4 và canh chốt lời vùng giá 36-36.5.

Cổ phiếu CTR

Giá cổ phiếu CTR đang chạy trong kênh xu hướng như hình, hiện tại anh chị đang giữ cổ phiếu CTR nên canh chốt lời là chủ đạo vì giá cổ phiếu CTR đang tiệm cận biên trên của kênh xu hướng.

Cổ phiếu CEO

Giá cổ phiếu CEO mặc dù đang gặp kháng cự đỉnh cũ nhưng hiện tại giá cổ phiếu CEO đang được các đường MA hỗ trợ tốt, đồng thời chỉ báo stochastic cũng đang báo hiệu đi lên. Do đó anh chị đang giữ cổ phiếu CEO có thể giữ tiếp, stoploss để giá 25,3 chốt lời vùng giá 28.

Cổ phiếu GEG

Giá cổ phiếu GEG đang tiệm cận vùng kháng cự đỉnh cũ như hình nên anh chị đang giữ cổ phiếu GEG nên canh chốt lời là chủ đạo, và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu PVT

Giá cổ phiếu PVT đang được các đường MA và uptrend ngắn hạn hỗ trợ, hiện tại giá cổ phiếu PVT đang chạy trong mô hình giá nhu hình nên nhiều khả năng sẽ lên được kháng cự trên vùng giá 21.8 nên anh chị đang giữ PVT thì chờ điểm rồi canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu BSI

Giá cổ phiếu BSI đang quanh vùng kháng cự trung hạn như hình, do đó anh chị không nên mua đuổi BSI nhé, nên canh chốt lời cổ phiếu BSI là chủ đạo..

Cổ phiếu C4G

Giá cổ phiếu C4G đang tăng rất tích cực, hiện tại giá cổ phiếu C4G đã phá qua kháng cự đỉnh cũ nên nhiều khả năng sẽ lên được kháng cự fibo 1.272 vùng giá 14.7, anh chị đang có cổ phiếu thì có thể giữ tiếp. Anh chị chưa có cổ phiếu thì có thể mở mua mới, stoploss để giá 12.7, chốt lời vùng giá 14.7.

Cổ phiếu BCG

Giá cổ phiếu BCG đang chạy trong kênh xu hướng nhu hình, hiện tại giá cổ phiếu BCG đang được các đường MA hõ trợ tốt nên anh chị có thể mở mua mới ngay giá hiện tại 8.65, stoploss để giá 8.4, chốt lời vùng giá 9.4-9.5.

Cổ phiếu ACB

Giá cổ phiếu ACB đang quanh vùng cản chéo như hình, nên anh chị đang giữ cổ phiếu ACB nên theo dõi thêm chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu KBC

Giá cổ phiếu KBC đang quanh kháng cự đỉnh cũ vùng giá 27 và đồng thời là vùng cản chéo nên anh chị đang giữ cổ phiếu KBC nên canh chốt lời quanh vùng giá 27 là chủ đạo, chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu BSR

Phiên 23/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu BSR phiên 17-18-19/5 đã hình thành mô hình nến phục hồi đi lên do đó anh chị có thể mở mua mới 1 phần ngay giá hiện tại, stoploss để giá 16.1, chốt lời vùng giá 17.5-18”. Hiện tại cổ phiếu đã về anh chị canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu HHV

Giá cổ phiếu HHV đang quanh vùng kháng cự đỉnh cũ và đây cũng là vùng cản fibo 0.618 vùng giá 14 do đó anh chị đang giữ cổ phiếu HHV nên canh chốt lời là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu IDC

Giá cổ phiếu IDC đã phá qua kháng cự đỉnh cũ với khối lượng bùng nổ. Nên anh chị có thể canh mua mới cổ phiếu IDC quanh vùng giá 41-41.3, stoploss để giá 39.5, chốt lời vùng giá 44-45

Cổ phiếu MBS

Giá cổ phiếu MBS đang chạy trong kênh xu hướng như hình, sau khi giá cổ phiếu gặp kênh xu hướng trên thì điều chỉnh khá xấu, mô hình nến cũng không ủng hộ nên nhiều khả năng giá cổ phiếu MBS còn điều chỉnh thêm. Nên anh chị canh chốt lời MBS là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu TCB

Giá cổ phiếu TCB sau khi lên gặp kháng cự đỉnh cũ thì phe bán vào đẩy giá cổ phiếu đi xuống, mặc dù phiên 22/5 phục hồi khá tích cực nhưng vẫn chịu áp lực bán mạnh từ phiên 17/5 nên hiện tại anh chị theo dõi thêm TCB chưa nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VHM

Giá cổ phiéu VHM mặc dù đang được MA5 và MA20-100 hỗ trợ nhưng hiện tại giá cổ phiếu VHM đang quanh vùng kháng cự đỉnh cũ và chỉ báo stochastic cũng báo điều chỉnh giảm. Do đó anh chị canh chốt lời cổ phiếu VHM là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu NT2

Phiên 18/5/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu NT2 vẫn nằm trên một uptrend trung hạn, hiện tại giá cổ phiếu NT2 cũng được các đường MA hỗ trợ tốt. Do đó anh chị có thể mở mua mới cổ phiếu NT2 ngay giá hiện tại 30.5-30.8, stoploss để giá 29.9, chốt lời cùng giá 32.6”. Hiện tại giá cổ phiếu về rồi nên anh chị canh chốt lời nhé.

Cổ phiếu SHS

Giá cổ phiếu SHS đang chịu áp lực bán khá mạnh thể hiện ở việc thân nến giảm khá xấu, đồng thời đây cũng là vùng kháng cự đỉnh cũ, nên anh chị nhà đầu tư canh chốt lời SHS là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu PHR

Giá cổ phiếu PHR đang chạy sideway biên độ hẹp, hiện tại giá cổ phiếu PHR đang tiệm cận biên trên là kháng cự đỉnh cũ nên anh chị canh chốt lời PHR là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VGC

Giá cổ phiếu VGC đang chạy trong kênh xu hướng nhỏ như hình, mặc dù giá cổ phiếu đang gần kháng cự đỉnh cũ nhưng các đường MA đang hỗ trợ tốt nên nhiều khả năng giá cổ phiếu VGC sẽ lên được vùng giá 39.5. Do đó anh chị đang giữ cổ phiếu thì giữ tiếp, rời stoploss về giá 36.3.

Cổ phiếu POW

Giá cổ phiếu POW đang chạy trong kênh xu hướng nhỏ như hình, nhiều khả năng POW sẽ điều chỉnh giảm thêm về test kênh xu hướng dưới nên anh chị chờ POW điều chỉnh thêm rồi mở mua sẽ tối ưu hơn nhé.

Cổ phiếu TPB

Giá cổ phiếu TPB đang được kênh xu hướng và các đường MA hỗ trợ tốt nên anh chị có thể mở mua mới cổ phiếu TPB quanh vùng giá hiện tại 23.65, stoploss để giá 23.1, chốt lời thả.

Cổ phiếu LPB

Giá cổ phiếu LPB vẫn đang bị MA100 gây áp lực đãn đến khó vượt qua vùng kháng cự này. Do đó anh chị đang giữ LPB nên canh chốt lời là chủ đạo nhé.

Cổ phiếu VIB

Giá cổ phiếu VIB đã test thành công mô hinhd giá nến anh chị canh phiên 29/5 nếu mở phiên gap lên trên MA5 thì anh chị mở mua luôn quanh vùng giá 21 này nhé, stoploss để giá 20, chốt lời vùng giá 23.

Cổ phiếu EIB

Giá cổ phiếu EIB vẫn đang bị chịu áp lực bán của MA100 nến anh chị đang giữ cổ phiếu EIB nên canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu OIL

Giá cổ phiếu OIL phiên 26/5 bứt phá rất ấn tượng do đó anh chị chưa mua mới cổ phiếu OIL có thể canh mua mới quanh vùng 10.0, chốt lời vùng giá 11.5, stoploss để giá 9.5.

mở tài khoản

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm: