Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Ngày 31/03/2023

Tác giả: Chuyên gia PTKT – Vũ Văn Nam

Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay sẽ phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ phiếu đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Cổ phiếu cần quan tâm 31.03.2023: IDC, VCG, HPG, HDB, STB, AAA, PAN, TPB, MBS, CEO, MBB, SSI, CTG, LPB, VIB, KDH, SHB, POW, VND, VCI, HT1, VRE, KBC, VIX, HCM, DPM, CTR, CII.

Nên mua cổ phiếu nào hôm nay?
Mô tả: Chúng tôi lấy danh sách cổ phiếu cần quan tâm từ Công cụ khuyến nghị FIT của mình (E-Broker) trên VPS SmartOne, sau đó tiếp tục sàng lọc bằng phân tích kỹ thuật để lên danh mục “Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay”. Việc sàng lọc được thá»±c hiện bằng cách vẽ các biểu đồ, diễn biến cung – cầu và các chỉ báo. Do đó, số lượng mã cổ phiếu trong “Cổ phiếu cần quan tâm” sẽ ít hÆ¡n hoặc bằng số lượng cổ phiếu trong “Danh mục khuyến nghị tổng hợp” trên Công cụ FIT. Chuyên gia sẽ đánh giá các cÆ¡ hội và rủi ro để đưa ra tÆ° vấn/khuyến nghị cho từng mã cổ phiếu dá»±a trên diễn biến hàng ngày.

Lưu ý: Đối với các mã cổ phiếu đã xuất hiện trong Danh mục cổ phiếu cần quan tâm vài phiên trước, dù hôm nay không xuất hiện lại trong FIT, nhưng nếu cổ phiếu về tới điểm mua theo phân tích kỹ thuật đã khuyến nghị từ trước đó thì nhà đầu tư vẫn có thể xem xét.

Các chỉ số chung

Chỉ số VN 30

Trong tuần bắt đầu từ ngày 20/3/2023 chỉ số VN30 biến động khá khó dự đoán trong phiên. Kết thúc tuần hình thành cây nến nghỉ xanh có thân nến nhỏ bóng nến dài. Khi kết hợp nến tuần ngày 13/3 và nến tuần 20/3 thì hình hình mẫu hình nến điều chỉnh giảm => xác suất cao tuần tới bắt đầu từ ngày 27/3 thì chỉ số VN30 sẽ giảm là chủ đạo. Thêm vào anh chị có thể thấy nến tuần 20/3 không phá qua giá cao nhất của nến tuần 13/3 thể hiện càng rõ ràng lực tăng đã chững lại.

Phiên 30/3/2023 chỉ số VN30 tăng không quá mạnh so với giá tham chiếu đồng thời chỉ số VN30 đang tiệm cận kháng cự trên nên nhiều khả năng từ đây chỉ số VN30 sẽ điều chỉnh giảm. Về mặt kỹ thuật anh chị có thể thấy chỉ số VN30 đang tiệm cận cản chéo trên do đó nhiều khả năng quanh vùng này nên theo ad anh chị đang giữ cổ phiếu nên chốt lời quanh vùng giá hiện tại và hạn chế mở mua mới chờ tín hiệu xác nhận rồi tham gia sẽ an toàn hơn.

Chỉ số VN-Index

Chỉ số VNI có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30 => nhiều khả năng 31/3/2023 chỉ số VNI sẽ có nhịp điều chỉnh giảm. Do đó anh chị nhà đầu tư canh chốt lời cổ phiếu là chủ đạo. Nên tăng tỷ lệ tiền hạ tỷ lệ cổ phiếu xuống và theo dõi chờ tín hiệu.

@dohoangquanvps0

Follow kênh tiktok của chuyên gia Đỗ Hoàng Quân để cập nhật cơ hội đầu tư mới nhất

Cổ phiếu IDC

Giá cổ phiếu IDC đang có hai khả năng có thể xảy ra, khả năng thứ nhất giá cổ phiếu IDC đã phá qua mô hình nêm tăng theo chiều đi xuống nên nhịp tăng này chỉ manh tính chất phục hồi test lại mô hình giá sau đó điều chỉnh giảm tiếp nên anh chị đang giữ cổ phiếu IDC nên chốt lời vùng giá hiện tại và không nên mở mua mới nhé.
Khả năng thứ hai là giá cổ phiếu IDC đang chạy trong kênh xu hướng như hình nên nhiều khả năng phiên 30/3 giá cổ phiếu IDC sẽ phục hồi tăng. Anh chị có thể mở mua cổ phiếu IDC ngay giá hiện tại 39.6-39.9, stoploss để giá 39, chốt lời vùng giá 43-44.

Cổ phiếu VCG

Phiên 28/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VCG đã phá qua kênh xu hướng theo chiều đi xuống nên nhịp tăng này chỉ manh tính chất phục hồi test lại kênh xu hướng sau đó điều chỉnh giảm tiếp nên anh chị đang giữ cổ phiếu VCG nên chốt lời vùng giá hiện tại và không nên mở mua mới nhé”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

Cổ phiếu HPG

Giá cổ phiếu HPG đang được các đường MA hỗ trợ tốt bởi các đường MA nhưng lực tăng bắt đầu dừng lại, chỉ báo stochastic cũng vào vùng quá mua nên giai đoạn này anh chị nhà đầu tư canh chốt lời là chủ đạo và hạn chế mở mua mới.

Cổ phiếu HDB

Giá cổ HDB mặc dù được các đường MA hỗ trợ tốt nhưng hiện tại lại đang gặp kháng cự đỉnh cũ như hình nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu HDB nên canh chốt lời là chủ đạo ở vùng giá 19 và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu STB

Giá cổ phiếu STB đang chạy trong kênh xu hướng như hình, thêm vào đó các đường MA cũng tạo tín hiệu tích cực nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu STB có thể giữ tiếp lên quanh vùng giá 26.8-27 rồi chốt lời, stoploss để giá 25.5.

Cổ phiếu AAA

Giá cổ phiếu AAA đang chạy trong mô hình giá như hình, thêm vào đó giá cổ phiếu AAA đang tiệm cận kháng cự đỉnh cũ nên anh chị đang giữ cổ phiếu AAA nên chốt lời vùng này và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu PAN

Giá cổ phiếu PAN đang gặp kháng cự đỉnh cũ nên anh chị đang giữ cổ phiếu PAN nên chốt lời vùng giá hiện tại 16.8 và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu TPB

Giá cổ phiếu TPB đã phá qua kênh xu hướng theo chiều đi xuống nên nhiều khả năng giá cổ phiếu TPB còn điều chỉnh thêm nên anh chị đang giữ cổ phiếu TPB nên chốt lời và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu MBS

Giá cổ phiếu MBS đang gặp kháng cự đỉnh cũ như hình nên nhiều khả năng giá cổ phiếu MBS sẽ có nhịp điều chỉnh nên anh chị đang giữ cổ phiếu MBS nên chốt lời và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu CEO

Giá cổ phiếu CEO phiên 28/3 đã xác nhập điều chỉnh giảm, do đó anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu CEO nên chủ động chốt lời. Chú ý giá cổ phiếu CEO đã tiệm cận cản chéo nên anh chị nhà đầu tư chủ động chốt lời sớm, và không nên mở mua mới.

Cổ phiếu MBB

Giá cổ phiếu MBB đang ở quanh vùng kháng cự trên của mô hình giá, thêm vào đó phiên 30/3 giá cổ phiếu MBB đã hình thành cây nến giảm ở kháng cự do đó theo ad anh chị đang giữ cổ phiếu MBB thì canh chốt lời quanh vùng giá hiện tại 18.3 và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu SSI

Phiên 24/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu SSI đang được các đường MA hỗ trợ tốt nhưng giá cổ phiếu SSI đang tiệm cận kháng cự đỉnh cũ vùng giá 21.5 nên anh chị đang giữ cổ phiếu SSI thì canh chốt lời ngắn hạn quanh vùng giá 21.5, stoploss để giá 19.65”.

Cổ phiếu CTG

Giá cổ phiếu CTG đang gặp cản chéo như hình nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu CTG nên chốt lời vùng giá hiện tại 29 và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu LPB

Giá cổ phiếu LPB sau khi test xuống MA đồng thời test xuống kênh xu hướng dưới thì có lực cầu lớn vào khiến giá cổ phiếu LPB nhưng kết phiên lại hình thành cây nến tăng mạnh và đang tiệm cận kháng cự đỉnh cũ nên anh chị nhà đầu tư canh chốt lời cổ phiếu LPB quanh vùng giá 15.5-16 và hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VIB

Giá cổ phiếu VIB sau khi phá qua kênh xu hướng theo chiều đi xuống thì phiên hôm nay 30/3 đã test lại kênh xu hướng nên nhiều khả năng sắp tới VIB sẽ điều chỉnh giảm -> anh chị đang giữ cổ phiếu VIb nên chốt lời vùng giá 21.35 này và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu KDH

Giá cổ phiếu KDH đang gặp kháng cự cản chéo trên nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu KDH canh chốt lời ở vùng giá 27 là chủ đạo, không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu SHB

Phiên 24/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu SHB mặc dù có nhiều thông tin tích cực nhưng về bản chất giá cổ phiếu SHB đang gặp cản chéo như hình do đó anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu SHB thì canh chốt lời 1 phần ở vùng giá hiện tại 10.5, phần còn lại để lên vùng 11.3 chốt hết, stoploss để 10”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

Cổ phiếu POW

Giá cổ phiếu POW đang chạy trong mô hình giá như hình, thêm vào đó giá cổ phiếu POW cũng đã đủ 3 điểm chạm nên anh chị đang giữ cổ phiếu POW thì đây là cơ hội cuối để anh chị chốt lời và cốt quanh vùng giá 13.3 này, anh chị không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VND

Mặc dù giá cổ phiếu VND đang được các đường MA hỗ trợ tốt nhưng hiện tại lại đang tiệm cận cản chéo do đó anh chị đang giữ cổ phiếu VND canh chốt lời là chủ đạo, hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu VCI

Phiên 24/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VCI đang tăng rất tốt, đồng thời được các đường MA hỗ trợ tốt do đó anh chi đang giữ cổ phiếu VCI có thể giữ tiếp lên quanh vùng 32 thì anh chị chốt lời, hiện tại giá cổ phiếu VCI đang gần điểm chốt lời nên anh chị hạn chế mở mua mới nhé”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

Cổ phiếu HT1

Phiên 21/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu HT1 đang chạy trong kênh xu hướng như hình, đồng thời được các đường MA hỗ trợ tốt nên anh chị đang có cổ phiếu HT1 nên canh chốt lời quanh vùng 15.5 vì đây là vùng kháng cự đỉnh cũ và rời stoploss về giá 14.5 nhé”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

Cổ phiếu VRE

Phiên 17/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu VRE đang gặp kháng cự cản chéo như hình nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu VRE nên chốt lời vùng giá hiện tại 30, hạn chế mở mua mới nhé”.

Cổ phiếu HAX

Giá cổ phiếu HAX đang sideway quanh MA100, đồng thời cũng đang tiếp cận kháng cự đỉnh nên theo ad anh chị nên theo dõi thêm chưa nên mua mới nhé.

Cổ phiếu VIX

Giá cổ phiếu VIX đang tiệm cận kháng cự đỉnh cũ do đó anh chị đang giữ cổ phiếu VIX nên chốt lời vùng giá hiện tại và không nên mở mua mới nhé.

Cổ phiếu HCM

Giá cổ phiếu HCM phiên 27-28/3 đã hình thành mô hình nến điều chỉnh giảm do đó nhiều khả năng phiên 30-31/3 sẽ điều chỉnh giảm nên anh chị nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu HCM nên canh chốt lời là chủ đạo hạn chế mở mua mới nhé.

Cổ phiếu DPM

Giá cổ phiếu DPM mặc dù đã lấy lại MA5 nhưng xu hướng chủ đạo vẫn đang là xu hướng giảm nên anh chị không nên mua mới cổ phiếu DPM nhé.

Cổ phiếu CTR

Giá cổ phiếu CTR phiên 30/3 tăng rất ấn tượng với lực tăng như hiện tại nhiều khả năng giá cổ phiếu CTR sẽ lên được kháng cự đỉnh cũ vùng giá 61.5-62 nên anh chị nhà đầu tư canh chốt lời vùng 61.5 nhé, stoploss để giá 57.5.

Cổ phiếu CII

Phiên 23/3/2023 ad có nhận định: “Giá cổ phiếu CII đang được các đường MA hỗ trợ rất tốt nên nhiều khả năng giá cổ phiếu CII sẽ lên được vùng cản chéo như hình do đó anh chị đang giữ cổ phiếu CII canh chốt lời quanh vùng giá 15 nhé, stoploss để giá 14”. Hiện tại ad vẫn bảo lưu quan điểm.

mở tài khoản

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

XEM THÊM: