Cổ phiếu CTR – Kỳ vọng lớn vào cho thuê hạ tầng viễn thông

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Trong tháng 8/2021, CTR đạt doanh thu 635 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 34,51 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, CTR hoàn thành 73,8% kế hoạch doanh thu cả năm.
  • KQKD 8 tháng được xem là tích cực trong bối cảnh covid phức tạp ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế chung, nhờ vào việc doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục tăng mạnh 98% so với cùng kỳ.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Biên lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng TowerCo: CTR bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh từ mảng TowerCo trong năm 2021, với doanh thu gấp 6 lần so với cũng kỳ và biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đặt 39%.
  • Hưởng lợi từ làn sóng công nghệ 5G: việc đẩy mạnh thương mại hóa 5G sẽ khiến các nhà mạng cần lượng vốn đầu tư không nhỏ và việc dùng chung hạ tầng viễn thông để giảm bớt chi phí là xu thế tất yếu, giúp mảng TowerCo của CTR sẽ bùng nổ thời gian tới.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp