Cổ phiếu đáng chú ý để chuyển đổi| Đầu tư chứng khoán 29.12.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu