Cổ phiếu đáng chú ý tuần 15-19/11| Đầu tư chứng khoán 14.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu