Cổ phiếu đáng chú ý tuần 8-12/11| Đầu tư chứng khoán 07.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu