Cổ phiếu DPG – Bừng sáng nhờ Thủy điện

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Luỹ kế 6 tháng, Đạt Phương (DPG) ghi nhận lãi đột biến 231 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ và đã hoàn thành được 63% kế hoạch cả năm nay.
  • KQKD ấn tượng nhờ vào lợi nhuận gộp đóng góp từ mảng Thủy điện và Bất động sản tăng cao hơn so với cùng kỳ.
Nhận định cổ phiếu DPG
Phân tích cổ phiếu DPG

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Phát triển thủy điện gặp thời: 2021 là năm chứng kiến hiện tượng La Nina làm nguồn nước dồi dào thuận lợi cho phát triển thủy điện hơn các năng lượng khác.
  • Ghi nhận Doanh thu từ bất động sản vào cuối năm: phát triển các dự án bất động sản sinh thái & nghỉ dưỡng tại khu vực miền trung, 2 quý cuối năm sẽ bàn giao phần còn lại của dự án Casamia. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể làm chậm tiến trình bàn giao dự án.