Cổ phiếu DPM – Gia tăng thị phần nội địa

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Quý 2/2021 với kết quả kinh doanh đạt 2,913 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 693.5 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể tăng từ 26.1% lên mức 32%.
  • Giá bán phân bón thành phẩm tăng mạnh theo giá thế giới là động lực tăng trưởng chính trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ phân NPK tăng 54% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2020 cũng giúp DPM ghi nhận KQKD khả quan.
cổ phiếu DPM
Nhận định cổ phiếu dpm

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Nhu cầu tăng cao khi phục hồi sản xuất nông nghiệp: vụ lúa Đông Xuân sẽ bước vào mùa cao điểm giúp các doanh nghiệp phân bón bán ra được nhiều sản phẩm hơn.
  • Gia tăng thị phần nội địa: chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng thị phần trong nước cũng như xuất khẩu.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp