Cổ phiếu GAS – Hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu tăng mạnh

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • GAS ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước và hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tình hình kinh doanh của GAS đang có sự cải thiện và có thể xem là đang trãi qua đáy chu kỳ kinh doanh.
  • KQKD có sự cải thiện nhờ vào giá dầu thế giới tăng mạnh và giá khí LPG tăng tốt trong quý 2/2021.
cổ phiếu GAS
nhận định cổ phiếu GAS

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Hưởng lợi trực tiếp từ mặt bằng giá dầu khí ở mức cao: giá dầu thế giới tăng có tác động tích cực với mảng kinh doanh chính của GAS là khí khô và LPG. Biên lợi nhuận của GAS cũng được cải thiện rõ rệt trong những năm giá dầu tăng mạnh.
  • Mỏ khí mới giúp ổn định nguồn cung: các mỏ khí mới được khai thác là Sao Vàng Đại Nguyệt Sư tử trắng giai đoạn 2A sẽ là nguồn bổ sung quan trọng giúp GAS vẫn duy trì sản lượng để cung ứng ra thị trường trong bối cảnh nhu cầu khí đang lớn.