Cổ phiếu MBB – Nền tảng cơ bản vững chắc

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Ngân hàng quân đội là ngân hàng top đầu hệ thống cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện từ sản phẩm ngân hàng truyền thống đên các sản phẩm tài chính khác như quản lý tài sản, môi giới chứng khoán, bảo hiểm.

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Trong báo cáo tài chính mới nhất, MBB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 nhờ biên lợi nhuận mở rộng. Doanh thu thuần quý 3/2021 đạt 6,515 tỷ đồng, tăng 26.15% so với cùng kì, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,122 tỷ đồng, tăng 28.84% so với cùng kì 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBB đã hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 45% so với cùng kì nhờ thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng mạnh được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng cao, NIM mở rộng và các khoản thu nhập ngoài lãi vượt trội .

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN

Doanh thu phí có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ hoạt động bảo hiểm.

MBB có hiệu quả hoạt động cao, có vị thế vững chắc để duy trì ROE trên 20% trong 3 năm tới.

CASA đạt 38% cao thứ 2 trong hệ thống giúp cho chi phí vốn nằm trong top 3 hệ thống và NIM cũng nằm trong top 3 hệ thống.

Chất lượng tài sản hàng đầu với tỷ lệ nợ xấu thấp.

Một số tin tức hỗ trợ tăng giá có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới như thoái vốn MIG.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: