Cổ phiếu MIG – Thăng hoa sau đại dịch – 28.03.2022

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP – MIG

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội – MIC là doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu phục vụ cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng. MIC cung cấp hơn 130 sản phẩm đặc thù phục vụ riêng cho các đơn vị trong quân đội. MIC đã phát triển được mạng lưới 66 công ty thực thuộc 55/63 tỉnh thành với 200 phòng kinh doanh và 2500 đại lý trên khắp cả nước.

MIG

TÌNH HÌNH KINH DOANH – MIG

Theo BCTC quý 4/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 818 tỷ đồng, tăng 46.9% so với quý 3/2021 và tăng nhẹ 1.6% so cùng kì năm trước. LNST đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 132.8% so với quý 3/2021 và  giảm 21% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, MIG đạt gần 2,656  tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10.54% so với năm trước, LNST đạt gần 224 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Năm 2021, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng tăng 50% so với năm trước, công ty đã thực hiện được 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN – MIG

Công ty dự kiến tiếp tục tăng tốc trong việc chuyển đổi số nhằm khẳng định vị trí trong nhóm những doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng công nghệ với mục tiêu doanh thu kênh số sẽ chiếm 20% doanh thu năm 2022 và 30% doanh thu năm 2025. Điều này sẽ giúp công ty đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối trong tương lai.

Công ty đang hoàn thiện và xây dựng các hệ sinh thái với các ngân hàng lớn, tập đoàn lớn Viettel, MB, Masan, Thế giới di động,…

Công ty dự kiến nâng room ngoại cho các nhà đầu tư, đồng thời  tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm đối tác chiến lược. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của và là động lực tăng trưởng của công ty trong năm 2022.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: