Cổ phiếu PC1 – Hưởng lợi từ làn sóng xây dựng năng lượng tái tạo

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • 6 tháng đầu năm, PC1 đạt doanh thu hợp nhất 4.536 tỷ đồng, tăng 78,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 406,1 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
  • KQKD 6 tháng đầu năm ấn tượng nhờ ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát và các dự án xây lắp điện gió được ký mới liên tục.
cổ phiếu PC1
Nhận định cổ phiếu PC1

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ các hợp động xây dựng dự án điện gió: trong năm 2021, PC1 ghi nhận nhiều hợp đồng dự án điện gió và sẽ được ghi nhận doanh thu vào quý 3, quý 4/2021 khi các DN làm điện gió tranh thủ hoàn thành trong năm nay để hưởng ưu đãi.
  • Doanh thu từ mảng Thủy điện tiếp tục ổn định: được hưởng lợi từ hiện tượng La Nina giúp các nhà máy thủy điện tiếp tục ghi nhận doanh thu ổn định.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp