Cổ phiếu PHR – Động lực tăng trưởng từ các khu công nghiệp

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Quý 3/2021, PHR ghi nhận doanh thu 521 tỷ đồng, tăng 33%. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh khi không còn ghi nhận tiền thu từ thanh lý cao su giảm nên PHR báo lãi sau thuế quý 3/2021 giảm 12% so với cùng kỳ, còn 145 tỷ đồng.

PHR chỉ lãi ròng hơn 305 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, giảm 56% so với cùng kỳ. So với kế hoạch cả năm 2021, PHR đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu, song mới hoàn thành hơn 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

Tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ đền bù đất chuyển đổi KCN

PHR dự kiến sẽ nhận được khoảng 898 tỷ đồng tiền đền bù đất từ 691ha KCN VSIP 3. Chúng tôi kỳ vọng PHR một phần tiền đền bù sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận khác vào Q4 năm nay và trong năm 2022, do đó thúc đẩy lợi nhuận của PHR trong giai đoạn tới.

Bất động sản KCN là chất xúc tác mạnh trong dài hạn

PHR còn khoảng 34ha tại KCN Tân Bình cho thuê với tỷ lệ lấp đầy 86% và các dự án KCN mới như KCN Tân Lập 1 (200ha) và KCN Tân Bình mở rộng (1.000ha) đang xin phê duyệt của Chính phủ và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022-2023. Đáng chú ý là dự án Tân Lập 1 kỳ vọng sẽ được phê duyệt sớm sẽ thúc đẩy quá trình pháp lý của dự án. Do đó, đây là các dự án sẽ tạo tiền đề tăng trưởng dài hạn cho PHR trong thời gian tới.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: