Cổ phiếu PLC – Đầu tư công là động lực tăng trưởng

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • PLC ghi nhận kqkd 6 tháng đầu năm tăng mạnh 34% tăng trưởng doanh thu và 55% tăng trưởng LNST, qua đó hoàn thành 82.5% kế hoạch cả năm.
  • Động lực tăng trưởng chính là mảng nhựa đường khi lợi nhuận gộp mảng này được cải thiện mạnh. Hóa chất là mảng có sự đột phá về Doanh thu nhưng biên lợi nhuận thấp nên dẫn đến đóng góp không cao trong cơ cấu lợi nhuận.
cổ phiếu PLC
nhận định cổ phiếu plc

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Được hưởng lợi trực tiếp từ làn són đầu tư công: các dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ là động lực thúc đẩy doanh thu bùng nổ của PLC trong thời gian tới, với 25-30% thị phần mảng nhựa đường này.
  • Mảng hóa chất tăng trưởng khi các khách hàng là DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh: các khách hàng chính PLC là các DN dệt may, nhựa đẩy mạnh xuất khẩu giúp Doanh thu mảng này cũng được cải thiện, tuy nhiên cạnh tranh mảng này vẫn còn lớn và biên lợi nhuận cũng ở mức thấp