Cổ phiếu PTB – Ngọn cờ tiên phong ngành gỗ

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

CTCP Phú Tài là 1 trong những doanh nghiệp đầu ngành gỗ và đá ở Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất, chế biến đồ gỗ, đá granite, kinh doanh Toyota và bất động sản, trong đó gỗ là mảng đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của công ty tăng trưởng mạnh nhờ ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản Phú Tài Residence 455 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu gỗ và đá sụt giảm do hoạt động cầm chừng trong thời gian giãn cách

Cụ thể  trong quý 3/2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 1730.5 tỷ đồng và 166.79 tỷ đồng, tăng 19.53% và 56.83% so với cùng kì 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm , công ty đã hoàn thành 68% doanh thu và 76% lợi nhuận kế hoạch năm 2021.

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN

Hoạt động sản xuất gỗ phục hồi trở lại, doanh thu 2022 dự báo sẽ tăng 17% so với 2021, đạt 1871 tỷ đồng.

Thị trường Mỹ là thị trường nhập khẩu gỗ chủ đạo, chiếm 65% tổng doanh thu công ty. Việt Nam không bị áp thuế như các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, các nhà máy hoạt động tối đa công suất, sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh gỗ của Phú Tài.

Các mỏ đá của công ty có trữ lượng lớn 53 triệu m3 có thời hạn khai thác hơn 20 năm, tạo sự chủ động trong nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

Việc đẩy mạnh đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 khiến ngành bất động sản được hưởng lợi, là cơ hội cho mảng đá ốp lát của công ty phát triển.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: