Cổ phiếu QTP – Bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Quý 3/2021, doanh thu thuần đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 121 tỷ đồng cao gấp hơn 9 lần quý 3/2020. Luỹ kế 9 tháng 2021, doanh thu đạt 6.238 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 396 tỷ đồng so với khoản lỗ 40 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, QTP đã hoàn thành được 75% mục tiêu về doanh thu và đã vượt được 24,5% mục tiêu LNST.

Lợi nhuận tăng chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm tăng 34% so với cùng kỳ, ngoài ra công ty chào giá bán điện đạt hiệu quả, giảm đáng kể suất hao nhiệt so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là chính sách thay đổi thời gian trích khấu hao dẫn đến chi phí khấu hao giảm góp phần làm giảm chi phí giá vốn hàng bán.

QTP

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

Kinh tế hồi phục kéo nhu cầu tiêu thụ điện tăng trở lại

Các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh quay trở lại bình thường giúp nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục trở lại, ngoài ra nhóm nhiệt điện miền Bắc được hưởng lợi ngay từ đầu năm do tình trạng thiếu nước và tăng trưởng nguồn điện ở mức khá thấp so với tăng trưởng phụ tải.

Hoàn thành đại tu tổ máy nhiệt điện số 4

Trong quý 3/2021, QTP đã chủ động ngừng tổ máy số 4 để tiến hành đại tu. Việc hoàn thành công tác sửa chữa lớn tổ máy theo kế hoạch góp phần nâng cao sản lượng điện cho QTP, đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2022.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: