Cổ phiếu TV2 – Lợi thế cạnh tranh vượt trội

TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • 6 tháng đầu năm, TV2 ghi nhận doanh thu 1.706 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 66% và 6% so với cũng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giảm mạnh do hạch toán lợi nhuận từ các dự án điện gió có biên lợi nhuận thấp.
  • Do ảnh hưởng từ dịch Covid khiến nhu cầu tiêu thụ điện cả nước chậm lại, nhưng TV2 vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhờ sự đóng góp tích cực từ các dự án điện đang triển khai và lợi nhuận tài chính được chia.
cổ phiếu tv2
nhận định cổ phiếu tv2

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

  • Hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư điện gió: TV2 hiện đang là nhà thầu xây dựng cho nhiều nhà máy điện gió và xu hướng quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trong trung-dài hạn sẽ giúp TV2 ký kết được nhiều hợp đồng lớn.
  • Hưởng lợi lớn từ chiến lược quy hoạch điện quốc gia: với lợi thế là công ty con của EVN nên TV2 có nhiều cơ hội tiếp cận các dự án điện mới khi quy hoạch phát triển điện được phê duyệt giúp công ty có nhiều công việc tư vấn kỹ thuật.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp