[2023] VPB – Động lực tăng trưởng đến từ dư địa tín dụng

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP – VPB

Với gần 30 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng một trong 4 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất tại Việt Nam, thuộc nhóm 5 ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về cho vay, huy động khách hàng và tăng trưởng chất lượng hoạt động.

triển vọng VPB

TÌNH HÌNH KINH DOANH – VPB

Tính đến Q3/2022, lãi thuần từ hoạt động cho vay của VPB đạt 10.38 nghìn tỷ, tăng 38.94% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ các hoạt động ngoài lãi (hoạt động kinh doanh ngoài cho vay) của VPB cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 123.83%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lãi thuần từ hoạt động cho vay đã tăng 19.02% so với cùng kỳ, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 59.16% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận ròng, sau 9 tháng năm 2022 VPB ghi nhận đạt 15.91 nghìn tỷ đồng, tăng 69.6% so với cùng kỳ.

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN – VPB

Hiện nay VPB đang là ngân hàng có tổng hạn mức tín dụng cao nhất toàn hệ thống, đạt mức 30%. Chính nhờ VPB duy trì được tỷ lệ an toàn vốn CAR cao (15%) trong khi tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động tương đối thấp (70.8%). Theo ước tính như trên, VPB sẽ còn khoảng 44 nghìn tỷ đồng giải ngân cho vay trong thời điểm cuối năm 2022. Điều này đảm bảo một nguồn thu đáng kể cho VPB trong thời điểm cuối năm từ hoạt động cho vay.

VPB đồng thời phát triển việc số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số. Điều này nhằm nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng và giúp VPB giảm đáng kể chi phí huy động vốn. Kết quả thu được là tỷ lệ CASA của VPB đạt mức 19.5% vào Q3/2022 và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Trong điều kiện ngân hàng nhà nước (SBV) ra chỉ thị yêu cầu các ngân hàng không nâng lãi suất cho vay trong thời gian tới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tỷ lệ CASA cao là một lợi thế lớn giúp VPB tối ưu thu nhập lãi thuần.

Về thu nhập ngoài lãi, việc phát triển số hóa mạnh mẽ giúp thu nhập từ phí dịch vụ của VPB tăng mạnh. Tuy nhiên đóng góp lớn nhất vẫn là từ hoạt động bancassurance của VPB với mức tăng trưởng 158% so với cùng kỳ. Với việc triển khai hai hợp đồng bảo hiểm: AIA với bảo hiểm nhân thọ và OPES với bảo hiểm phi nhân thọ sẽ đóng góp nhiều vào thu nhập tương lai của VPB.

VPB cũng thực hiện đầu tư vào công ty chứng khoán VPB và hiện tại cũng đang ghi nhận kết quả kinh doanh lạc quan giữa bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động. Ngày 24/10/2022, VPB đã tổ chức đại cổ đông bất thường nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho công ty chứng khoán VPB. Đây là hướng đi nhằm giúp VPB mở rộng chuỗi giá trị của mình trong ngành tài chính gồm: ngân hàng thương mại, cho vay tiêu dùng và đầu tư chứng khoán. Dự kiến công ty chứng khoán sẽ đem lại cho VPB doanh thu đột biến trong tương lai.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: