Cổ phiếu VSC – TRIỂN VỌNG SÁNG HẬU TÁI CẤU TRÚC

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Quý 3, doanh thu thuần đạt 473,6 tỷ đồng, tăng 10,4%; lợi nhuận trước thuế 149,3 tỷ đồng, tăng 73,4%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu 1.385,6 tỷ đồng, tăng 12,6% và thực hiện 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 358 tỷ đồng, tăng 48,3% và vượt 7% kế hoạch năm.

KQKD ấn tượng nhờ vào sản lượng hàng hóa thông qua cảng và các mảng dịch vụ chính tiếp tục tăng trưởng, chất lượng dịch vụ tiếp tục được cải thiện, năng suất lao động nâng cao, hoạt động khai thác được điều hành hợp lý và khoa học; lượng tàu buộc phải chuyển ra cảng ngoài giảm mạnh.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH

Hiệu quả kinh doanh tốt nhờ tái cấu trúc doanh nghiệp

Từ năm 2020, cơ cấu ban lãnh đạo của VSC có nhiều thay đổi, điều này đang thay đổi đáng kể bộ mặt kinh doanh của công ty khi các chi phí được kiểm soát tốt hơn, sản lượng hàng hóa qua cảng gia tăng đáng kể và giảm thiểu các chi phí thuê ngoài.

Hưởng lợi từ hoạt động thương mại hồi phục

Hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng mạnh trở lại sau khi dở bỏ giãn cách xã hội, đặc biệt là các dự án đầu tư mới và mở rộng sản xuất đi vào hoạt động của nhiều doanh nghiệp FDI.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

Nguồn: Đầu tư từ đâu tổng hợp

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: