Hướng dẫn giao dịch Cổ phiếu & Chứng quyền

Mẹo: Gõ từ khóa cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm ở đầu trang để tìm hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn sử dụng SmartOne App
 1. Hướng dẫn tải ứng dụng SmartOne trên iPhone và Android
 2. Hướng dẫn đăng nhập trên app SmartOne
 3. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu và mã pin tài khoản chứng khoán trên app SmartOne
 4. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên app SmartOne
 5. Hướng dẫn đăng ký Smart OTP trên app SmartOne
 6. Hướng dẫn chuyển tài khoản mặc định trên app SmartOne
 7. Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app Smart One
 8. Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán trên app SmartOne
 9. Hướng dẫn đặt lệnh mua bán cổ phiếu FS trên app SmartOne
 10. Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên app SmartOne
 11. Hướng dẫn tra cứu số dư và trạng thái lệnh FS trên app SmartOne
 12. Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên app SmartOne
 13. Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne
 14. Hướng dẫn quản lý tài sản, xem số dư chứng khoán và tiền trên app SmartOne
 15. Hướng dẫn xem sao kê tháng trên app SmartOne
 16. Hướng dẫn tra cứu lãi lỗ đã thực hiện
 17. Hướng dẫn ứng tiền trên app SmartOne
 18. Hướng dẫn chuyển tiền và xem lịch sử giao dịch tiền trên app SmartOne
 19. Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên app SmartOne
 20. Hướng dẫn xem khuyến nghị đầu tư và tin tức thị trường trên app SmartOne
 21. Hướng dẫn đăng ký thực hiện quyền trên app SmartOne
 22. Hướng dẫn xem thông tin và quản lý tài khoản trên app SmartOne
Hướng dẫn lưu ký chứng khoán