Cổ tức dưới góc nhìn của nhà đầu tư và cách công ty chi trả cổ tức

Những lý do để nhà đầu tư không nhận cổ tức

Cổ tức được xem là dòng thu nhập cố định dành cho nhà đầu tư. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư chỉ ra là họ có thể tự tạo ra thu nhập cố định trên khoản đầu tư bằng cách điều chỉnh danh mục tài sản. Ví dụ nhà đầu tư có thể chọn đầu tư trái phiếu để đảm bảo một khoản tiền lãi cố định hơn là một cổ phiếu trả cổ tức, nhất là khi giá cổ phiếu có thể giao động. Thậm chí cổ tức còn có một điểm trừ đó là sẽ có những năm công ty không chi trả hoặc tỷ lệ chi trả giảm.

Mộ lý do khác cho việc không nhận cổ tức sẽ có lợi hơn cho các nhà đầu tư đó là thuế suất cho các khoản tiền cổ tức thường rất cao. Thay vào đó, công ty đem tiền cổ tức đi tái đầu tư sẽ làm tăng giá trị của công ty trong dài hạn và kết quả là làm tăng thị giá cổ phiếu.

Những lý do để nhà đầu tư nên nhận cổ tức

Lý do lớn nhất đó là cổ tức được xem là một thước đo quan trọng để đánh giá tình hình tài chính một công ty. Các nhà đầu tư thường coi việc chi trả cổ tức là dấu hiệu thể hiện sức mạnh của công ty và là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo có kỳ vọng tích cực về thu nhập trong tương lai. Điều này làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và làm tăng giá của nó. Trả cổ tức gửi đi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về triển vọng và hiệu quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp.

Cách thức công ty chi trả cổ tức

Có 3 phương pháp chi trả cổ tức phổ biến:

  • Sử dụng phần dư để chi trả

Các công ty sử dụng chính sách này thường vận hành chủ yếu bằng vốn chủ hơn là đi vay nợ. Do đó, các khoản thanh toán cổ tức có thể được lấy từ phần dư ra của vốn chủ sở hữu sau khi tất cả các khoản chí tiêu và đầu tư được đáp ứng.

Lợi ích của chính sách này là nó cho phép một công ty sử dụng thu nhập giữ lại hoặc thu nhập còn lại của họ để đầu tư trở lại công ty hoặc vào các dự án có lợi nhuận khác trước khi trả lại tiền cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Công ty sẽ được tự do theo đuổi các cơ hội kinh doanh mà không bị hạn chế bởi chính sách cổ tức.

Tuy nhiên, nếu các công ty khác cùng ngành có mức chi trả cổ tức ổn định hơn thì nhà đầu tư sẽ chọn bán cổ phiếu hiện tại. Một nhược điểm khác của phương pháp này là nó có thể dẫn đến việc chi trả cổ tức không nhất quán và làm giá cổ phiếu của công ty liên tục biến động.

  • Chi trả một mức cố định

Theo chính sách cổ tức cố định, các công ty luôn trả cổ tức hàng năm bất kể thu nhập biến động như thế nào. Theo chính sách cố định, các công ty có thể đưa ra tỷ lệ phân bổ cổ tức mục tiêu từng năm, là tỷ lệ phần trăm thu nhập sẽ được trả cho các cổ đông trong dài hạn.

Công ty có thể chọn chính sách trả một số tiền cố định theo chu kỳ (hàng quý hoặc hàng năm) hoặc có thể chọn chính sách chi trả một tỷ lệ phần trăm cố định trên thu nhập hàng năm. Trong cả hai trường hợp, mục đích của chính sách ổn định là giảm sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư và mang lại thu nhập cho họ.

  • Kết hợp các phương pháp

Phương pháp cuối cùng kết hợp cả hai phương pháp đã nêu. Phương pháp hỗn hợp là một cách tiếp cận phổ biến cho các công ty. Khi các công ty chịu ảnh hưởng từ chu kỳ kinh doanh, họ sử dụng phương pháp kết hợp để thiết lập một mức chi trả cổ tức cố định tương đối nhỏ trong thu nhập hàng năm để dễ dàng duy trì. Ngoài mức cổ tức đã định, các công ty có thể trả thêm một khoản cổ tức khi thu nhập tăng trong các năm kế tiếp.

mở tài khoản