Còn cơ hội nào cho các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán| Đầu tư chứng khoán 05.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu