Danh mục chờ mua SÁNG 20.04.2022

Danh mục được tạo lập từ Máy lọc cổ phiếu theo chiến lược riêng của Đầu Tư Từ Đâu

3 Danh mục chờ mua đại diện cho 3 trường phái đầu tư phổ biến nhất trên TTCK, được tạo lập dựa trên khẩu vị rủi ro của team Đầu Tư Từ Đâu, 1 cổ phiếu có thể nằm trong nhiều danh mục chờ mua!

mở tài khoản đầu tư từ đâu
room tư vấn đầu tư
học máy lọc cổ phiếu

1.DANH MỤC ĐÀ TĂNG: là những cổ phiếu có đà tăng giá & dòng tiền mua gom chủ động tốt nhất trên thị trường.

2.DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG: là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt nhất trên thị trường.

3.DANH MỤC GIÁ TRỊ: là những cổ phiếu có định giá rẻ nhất trên thị trường.

* Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư!

nhóm trải nghiệm zalo

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: