Danh mục chờ mua TRƯA 05.04.2022

Cập nhật lúc 12:30 05/04/2022 – Đầu tư từ đâu

Các cổ phiếu chờ mua được chia thành 4 danh mục khác nhau, một cổ phiếu xuất hiện trong càng nhiều danh mục thì càng tốt.

Để nhận được danh mục chọn lọc hơn, hãy vào room VIP E-Broker;

Để nhận được danh mục cô đặc cho size tiền lớn, hãy vào room V-VIP E-Broker;

Đăng ký mở tài khoản vào room tư vấn E-Broker tại đây

Bạn chưa biết cách xác định điểm mua/điểm bán và phân bổ vốn, học khóa thực chiến miễn phí tại đây: Kiếm tiền từ chứng khoán

DANH MỤC DÒNG TIỀN MẠNH

Danh mục Dòng tiền mạnh: Tập hợp cổ phiếu có sức mạnh A, thích hợp cho giao dịch ngắn hạn.

DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

Danh mục Tăng trưởng: tập hợp những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường

DANH MỤC TÍCH LŨY TỐT

Danh mục Tích lũy tốt: tập hợp cổ phiếu có tích lũy A, thích hợp cho mua & nắm giữ trung-dài hạn.

DANH MỤC GIÁ TRỊ

Danh mục Giá trị: tập hợp những doanh nghiệp có định giá rẻ nhất trên thị trường.

Để nhận được danh mục chọn lọc hơn, hãy vào nhóm VIP;

Để nhận được danh mục cô đặc cho size tiền lớn, hãy vào V-VIP;

Đăng ký mở tài khoản vào room tư vấn E-Broker tại đây

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: