Đào tạo

10 ngày giao dịch thực tế cùng Mr. Quân

Trong chương trình thực tế 10 ngày giao dịch thực tế cùng Mr. Quân (livestream trực tiếp trong phiên giao dịch), chúng tôi ứng dụng thực tế hệ thống tư vấn mình đã xây dựng vào MUA BÁN trên tài khoản THẬT. Với số vốn 100 triệu đồng, chúng tôi sẽ lựa chọn cổ phiếu thế nào, giải ngân ra sao và bán chốt lời, cắt lỗ dựa trên tín hiệu gì? Mời nhà đầu tư cùng theo dõi để xem khoản tiền 100 triệu của chúng tôi sẽ biến động như thế nào với chương trình.

Nội dung đào tạo

  • Ngày 1 - Chọn cổ phiếu đầu tư
  • Ngày 2 - Chia vốn đầu tư
  • Ngày 3 - Cổ phiếu nào nên giữ
  • Ngày 4 - Chỉ báo tâm lý thị trường
  • Ngày 5 - Điểm mua gia tăng
  • Ngày 6 - Nuôi lãi
  • Ngày 7 - Xử lý khi tâm lý thị trường tiến vào vùng đỉnh
  • Ngày 8 - Chốt lời chủ động
  • Ngày 9 - Nhận diện vùng dễ ăn nhưng dễ mất
  • Ngày 10 - Tổng kết lãi sau 10 ngày giao dịch thực chiến

Học ngay tại đây