Đào tạo: Chiến lược bắt đáy (mua rẻ)

Bắt đáy là chiến lược khó, rủi ro nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn trong ngắn hạn

Bắt đáy cổ phiếu là kỹ thuật khó, đòi hỏi người tham gia phải chấp nhận rủi ro cao nếu chỉ có ý định trading ngắn hạn. Nếu muốn hạn chế đi rủi ro thì phải có tầm nhìn dài hạn (> 1 năm) khi sẵn sàng chấp nhận những pha rung lắc lớn 15-20% sau khi mua. 3 buổi đào tạo này sẽ giúp nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan hơn về chiến lược bắt đáy.

Nội dung khóa học

Buổi 1: Chiến lược mua bắt đáy (mua rẻ) là gì?

Buổi 2: Cách chọn doanh nghiệp bắt đáy

Buổi 3: Cách chọn cổ phiếu bắt đáy