Đâu là vùng đỉnh tâm lý thị trường?| Đầu tư chứng khoán 07.10.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu