Đầu tư chứng khoán 12.09.2021: Nhận định thị trường qua danh mục đầu tư

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu

Leave a Reply

%d bloggers like this: