Đầu tư chứng khoán 23.08.2021: Xây dựng phương án quản trị rủi ro

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu