Đầu tư chứng khoán 24.08.2021: Dò tìm vùng đáy tâm lý

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu