dau tu tich san

Đầu tư cổ phiếu tích sản hay gửi tiết kiệm? Phần thắng thuộc về bên nào?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét trường hợp một nhà đầu tư đang có số vốn là 600 triệu đồng. Ta sẽ tính toán và so sánh hiệu quả của phương pháp đầu tư tích sản và gửi tiết kiệm đới với số vốn trên trong vòng 5 năm kể từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2022. Cụ thể như sau:

TH1: Đầu tư tích sản bằng chứng chỉ quỹ ETF

NĐT sẽ chia dần số tiền đang có để mua chứng chỉ quỹ ETF chỉ số VN30 với mã là E1VFVN30 trong vòng 60 tháng. Thời điểm mua là vào đầu mỗi tháng, số tiền còn lại chưa sử dụng sẽ được đầu tư vào MM (Money Market) của VPS với lãi suất 6%/năm. Phương pháp này sẽ phù hợp với các NĐT tương đối thận trọng, muốn đầu tư chứng khoán nhưng chưa có khả năng phân tích để lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu cụ thể và không muốn quan tâm đến các biến động ngắn hạn của thị trường.

Với kết quả từ bảng tính trên, sau 5 năm, NĐT sẽ tích lũy được 42.540 chứng chỉ quỹ với tổng giá trị là 999.692.442đ. Tính trung bình thì tỷ suất sinh lời (theo lãi kép) là 10,7%/năm.

TH2: Gửi tiết kiệm trong vòng 5 năm

Giả sử với mức lãi suất tiết kiệm trung bình khoảng 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, sau 5 năm NĐT sẽ tích lũy được số tiền là 836.596.164đ.

Như vậy, khi so sánh ta có thể thấy phương pháp đầu tư tích sản mang lại tổng giá trị cao hơn khoảng 19% so với gửi tiết kiệm. Rõ ràng, đây là một mức chênh lệch rất đáng kể khi mà đầu tư tích sản cũng rất dễ thực hiện và tương đối an toàn giống như gửi tiết kiệm.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: