Đầu tư vốn là gì?

Đầu tư vốn là việc một công ty mua lại các tài sản vật chất để sử dụng vào việc thúc đẩy các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh dài hạn của mình. Bất động sản, nhà máy sản xuất và máy móc là một trong những tài sản được mua dưới dạng đầu tư vốn.

Nguồn ra, vốn được sử dụng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau từ các khoản vay ngân hàng truyền thống cho đến các thương vụ đầu tư mạo hiểm.

đầu tư vốn là gì

Đầu tư vốn hoạt động như thế nào

Đầu tư vốn là một thuật ngữ rộng có thể được định nghĩa theo hai cách riêng biệt:

  • Một cá nhân, một nhóm đầu tư mạo hiểm hoặc một tổ chức tài chính có thể đầu tư vốn vào một doanh nghiệp. Tiền có thể được cung cấp dưới dạng một khoản cho vay hoặc một phần lợi nhuận sau này. Theo nghĩa này của từ này, vốn có nghĩa là tiền mặt.
  • Các giám đốc điều hành của một công ty có thể đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Họ mua các tài sản dài hạn như thiết bị sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn hoặc phát triển nhanh hơn. Theo nghĩa này, vốn có nghĩa là tài sản vật chất.

Trong cả hai trường hợp, tiền để đầu tư vốn phải đến từ một nơi nào đó

Một công ty mới có thể tìm kiếm vốn đầu tư từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần hoặc các tổ chức tài chính truyền thống. Khi một công ty mới lên sàn chứng khoán, nó đang mua lại vốn đầu tư trên quy mô lớn từ nhiều nhà đầu tư.

Một công ty đã thành lập có thể đầu tư vốn bằng cách sử dụng tiền mặt dự trữ của chính mình hoặc tìm kiếm một khoản vay từ ngân hàng. Nó có thể phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để tài trợ vốn đầu tư.

Không có vốn đầu tư tối thiểu hoặc tối đa. Nó có thể dao động từ dưới 1 tỷ đồng tài trợ hạt giống cho một công ty khởi nghiệp đến hàng trăm tỷ đồng cho các dự án lớn do các công ty thực hiện trong các lĩnh vực sử dụng nhiều vốn như khai thác mỏ, tiện ích và cơ sở hạ tầng.

Xem xét đầu tư vốn

Quyết định đầu tư vốn của một doanh nghiệp là một chiến lược tăng trưởng dài hạn. Một công ty lập kế hoạch và thực hiện đầu tư vốn để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai.

Các khoản đầu tư vốn thường được thực hiện để tăng năng lực hoạt động, chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Công ty có thể đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn cổ phần vào các hoạt động bổ sung của công ty khác cho các mục đích tương tự.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Nhược điểm của Đầu tư Vốn

Lựa chọn ưu tiên để đầu tư vốn luôn là dòng tiền hoạt động của chính công ty, nhưng điều đó có thể không đủ để trang trải các chi phí dự kiến. Nhiều khả năng công ty sẽ sử dụng nguồn vốn bên ngoài.

Đầu tư vốn nhằm mang lại lợi ích cho một công ty về lâu dài, nhưng nó vẫn có thể có những mặt trái ngắn hạn:

  • Đầu tư vốn liên tục và chuyên sâu có xu hướng làm giảm tăng trưởng thu nhập trong ngắn hạn và điều đó không bao giờ làm hài lòng các cổ đông của một công ty đại chúng.
  • Phát hành thêm cổ phiếu, thường là lựa chọn tài trợ cho các công ty đại chúng, làm loãng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của nó. Các cổ đông hiện tại thường không thích nhận thấy rằng cổ phần của họ trong công ty bị giảm.
  • Tổng số nợ của một công ty trên sổ sách được các cổ đông và các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ Các khoản thanh toán cho khoản nợ đó có thể kìm hãm sự phát triển hơn nữa của công ty.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu