Điểm chạm thứ 3 – quy luật 3 điểm chạm tại kháng cự hoặc hỗ trợ

Khi giá đang chạy có xu hướng nhất định nhưng sau đó có dấu hiệu chững lại hoặc sideway tích lũy. Thì theo mô hình giá, giá cổ phiếu thường sẽ bứt phá tại điểm chạm thứ 3, hoặc phá vỡ mô hình sau 3 điểm chạm.

Điều này có nghĩa:

Cổ phiếu SSI:

Giá cổ phiếu SSI hình thành một kênh xu hướng nhỏ sau một nhịp giảm mạnh trước đó. Tại kênh xu hướng dưới, sau khi giá cổ phiếu SSI chạm vào 3 lần nhưng không phá qua thì bắt đầu đi lên.
Sau khi đi lên, tại kênh xu hướng trên, ở điểm chạm thứ 3 giá cổ phiếu SSI đã phá qua kênh xu hướng và xác nhận đảo chiều đi lên.

Với mô hình tam giác cũng có các điểm phá vỡ phá vỡ mô hình ở điểm chạm thứ 3:
Trường hợp mô hình tam giác chỉ có 3 sóng điều chỉnh thì điểm chạm thứ 3 đồng thời là “điểm phá vỡ”
Trường hợp mô hình tam giác có 5 sóng điều chỉnh thì sau khi không phá được mô hình tam giác ở cạnh dưới – đáy 6, đồng thời là điểm chạm thứ 3 ở đáy, thì giá cổ phiếu đi lên, tại nhịp lên này nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ phá qua mô hình tam giác và tiếp diễn xu hướng trước đó của chính nó.

Tổng kết: Anh chị nhà đầu tư nên chú ý tại các điểm chạm thứ 3 vì tại các điểm chạm này thường sẽ có hiện tượng bứt phá mô hình giá, và vào một xu hướng tiếp theo của cổ phiếu, xu hướng này có thể là xu hướng lên hoặc xuống. Nếu là xu hướng lên thì anh chị nhà đầu tư có thể giải ngân mua cổ phiếu, nếu là xu hướng xuống thì anh chị nhà đầu tư nên cutloss cổ phiếu nếu đang nắm giữ.