Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện để phát hành cổ phiếu tại Việt Nam

Phát hành cổ phiếu là gì?

Phát hành cổ phiếu là hoạt động với mục đích huy động vốn điều lệ của công ty cổ phần, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, là bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty phát hành.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng, mua bán cổ phần của công ty và những người khi mua cổ phần sẽ được chứng nhận, xác minh quyền sở hữu đối với phần cổ phần mà mình đang nắm giữ  bằng cổ phiếu.

Điều kiện để phát hành cổ phiếu

Để phát hành được cổ phiếu thì các công ty cổ phần cần đáp ứng được những điều kiện sau:

– Vốn điều lệ: Trong thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu, mức vốn điều lệ đã góp của công ty phải đạt từ 10 tỷ đồng trở lên.

– Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: phải có lãi năm liền trước năm đăng ký chào bán, tính đến thời điểm năm đăng ký để chào bán thì công ty cũng không được có lỗ lũy kế.

– Cách thức phát hành, kế hoạch sử dụng vốn phải được Đại hội đồng thông qua.

Quy định khi phát hành cổ phiếu

  • Khi phát hành cổ phiếu, trên cổ phiếu cần:

+ Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa điểm nơi đặt trụ sở chính

+ Loại cổ phần kèm theo số lượng cổ phần

+ Tổng mệnh giá số cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần ghi trên cổ phiếu

+ Họ và tên, quốc tịch, nơi đăng ký thường trú, số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng thực các thông tin của cổ đông nếu là cá nhân.

  • Đối với trường hợp cổ đông là một tổ chức thì:

+ Trên cổ phiếu cần ghi nhận các thông tin về tên của tổ chức, mã số doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở chính, số quyết định thành lập công ty.

+ Tóm tắt sơ lược về quy trình chuyển nhượng cổ phần

+ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật kèm theo dấu của công ty.

+ Thời gian phát hành cổ phiếu và số đăng ký có ghi tại sổ đăng ký cổ đông

Giá khi phát hành cổ phiếu

Giá phát hành cổ phiếu hay mệnh giá của cổ phiếu là giá trị danh nghĩa mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu, được ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi trong sổ sách kế toán của công ty. Mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế với nhà đầu tư khi đầu tư.

Mệnh giá cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường lần đầu nhằm huy động vốn thành lập công ty. Mệnh giá thể hiện số tiền tối thiểu mà công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra.

Ưu nhược điểm khi phát hành cổ phiếu

– Ưu điểm:

+ Phát hành cổ phiếu thường giúp cho doanh nghiệp tăng thêm số vốn tự có của mình, đồng thời không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ phải trả lợi tức cố định.

+ Khi tình trạng lạm phát xảy ra thì các loại cổ phiếu thường sẽ có sức hấp dẫn, hiệu quả đầu tư cao hơn so với các loại cổ phiếu ưu đãi hay trái phiếu.

+ Cổ phiếu thường là một loại chứng khoán có vốn không kỳ hạn, vì thế công ty không phải lo đến vấn đề khi đến kỳ đáo hạn phải trả nợ.

– Nhược điểm:

+ Khi phát hành cổ phiếu thường công ty phát hành phải san sẻ quyền lực cho các cổ đông mới.

+ Chi phí cho việc phát hành cổ phiếu thường cũng cao hơn so với chi phí để phát hành các loại trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi.

+ Cổ phiếu thường là loại chứng khoán có mức độ rủi ro cao hơn một số loại chứng khoán, trái phiếu khác.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu