Định nghĩa Người đấu giá (Bidder)

Người đấu giá (bidder) là gì?

Trên thị trường, người đấu giá là một bên đề nghị mua tài sản từ người bán với một mức giá cụ thể. Người đấu giá có thể là một cá nhân hoặc tổ chức và giao dịch mua có thể là một phần của giao dịch nhiều bên hoặc là một cuộc đấu giá. Trong hầu hết các trường hợp, bên bán tài sản chọn người trả giá đưa ra mức giá cao nhất.

Hiểu người đấu giá

Người đấu giá là một thành phần thiết yếu của một thị trường đang hoạt động. Bằng cách chỉ ra số tiền mà họ sẵn sàng trả cho một thứ gì đó, người đấu giá báo hiệu cho thị trường biết nhu cầu đang tăng hay giảm. Nhu cầu cao có thể thúc đẩy nhiều người bán tham gia thị trường hơn và có thể giúp tăng giá mà người bán có thể thu được.

CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý

  • Trong thị trường, người trả giá là một bên đề nghị mua tài sản từ người bán với một mức giá cụ thể.
  • Trong hầu hết các trường hợp, bên bán tài sản chọn người trả giá đưa ra mức giá cao nhất.
  • Có lẽ loại thị trường phổ biến nhất trong đó có những người trả giá là đấu giá; đấu giá là một cuộc mua bán công khai trong đó hàng hoá hoặc tài sản được bán cho người trả giá cao nhất.
  • Thị trường mua bán và sáp nhập cũng là thị trường đấu thầu, trong đó các công ty thương lượng số tiền họ sẵn sàng trả để mua lại một doanh nghiệp khác.
  • Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đặt giá thầu xem họ sẵn sàng trả bao nhiêu cho cổ phiếu của một công ty. Sự biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào số lượng người mua và người bán muốn thực hiện một giao dịch, với sự hiện diện của nhiều người mua hơn người bán thường dẫn đến việc tăng giá.
  • Thị trường mua bán và sáp nhập cũng là thị trường đấu thầu. Các công ty thương lượng số tiền họ sẵn sàng trả để mua lại một doanh nghiệp khác. Đổi lại, những công ty khác có thể từ chối giá thầu mà họ được đưa ra nếu họ thấy giá quá thấp.

Các loại đấu thầu

Giao dịch phổ biến nhất trong đó có những người trả giá là đấu giá. Đấu giá là một cuộc mua bán công khai trong đó hàng hoá hoặc tài sản được bán cho người trả giá cao nhất. Trong một cuộc đấu giá, có một số phương pháp khác nhau để người đặt giá thầu có thể đặt giá thầu như thế nào.

Đấu giá duy nhất

Trong sơ đồ này, người đặt giá thầu nào đưa ra giá thầu duy nhất sẽ thắng cuộc đấu thầu. Ví dụ: nếu Người dùng A, B, C, D và E đang đặt giá thầu cho cùng một sản phẩm và Người dùng A đặt giá thầu 5 đô la, Người dùng B đặt giá thầu 5 đô la, Người dùng C và D đặt giá thầu 2 đô la và Người dùng E đặt giá thầu 3 đô la, thì Người dùng E sẽ thắng đấu thầu bởi vì giá thầu của họ là duy nhất.

Đấu giá động

Người đấu giá có thể đặt giá thầu cho sản phẩm. Cho dù người đấu giá có mặt hay không tham gia đấu thầu, giá thầu sẽ tự động tăng lên đến số tiền xác định của họ. Sau khi đạt đến giá trị giá thầu đã xác định trước, việc đặt giá thầu sẽ dừng lại.

Đấu giá theo thời gian

Với cuộc đấu giá theo thời gian, người đấu giá có thể đặt giá thầu vào bất cứ thời điểm nào trong một khoảng thời gian đã xác định bằng cách nhập giá thầu tối đa. Các cuộc đấu giá theo thời gian diễn ra mà không có đấu giá viên gọi bán, vì vậy người đấu giá không phải đợi nhiều để được gọi. Điều này có nghĩa là người đấu giá không phải để mắt đến cuộc đấu giá trực tiếp tại một thời điểm cụ thể. Giá thầu tối đa là giá cao nhất mà người đặt giá thầu sẵn sàng trả cho sản phẩm/dịch vụ. Dịch vụ đấu giá tự động sẽ thay mặt họ đặt giá thầu để đảm bảo rằng giá thầu của họ đáp ứng giá khởi điểm hoặc họ luôn dẫn đầu với giá thầu tối đa của họ. Nếu ai đó đã đặt giá thầu cao hơn giá thầu tối đa, người đấu giá sẽ được thông báo, cho phép họ thay đổi giá thầu tối đa và ở lại phiên đấu giá. Vào cuối cuộc đấu giá, ai trả giá tối đa nhiều nhất sẽ thắng.

Đấu giá trực tuyến

Loại đấu thầu này là đấu giá dựa trên phòng truyền thống. Chúng có thể được phát qua một trang web, cho phép người xem nghe âm thanh trực tiếp và xem nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp. Ý tưởng là một người đấu giá đặt giá thầu của họ qua Internet trong thời gian thực. Người đấu giá có cảm giác như đang tham gia một cuộc đấu giá trực tiếp dù không có mặt tại phòng đấu giá. Đây chính là phương pháp đấu giá áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư tham gia đấu giá trong phiên theo quy định và lựa chọn loại lệnh phù hợp với nhu cầu để mua bán cổ phiếu.

Nguồn: Investopedia

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi luôn cập nhập những tin tức, thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

XEM THÊM: