Định nghĩa về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu là gì

Cổ tức bằng cổ phiếu là khoản thanh toán cổ tức bằng cách phát hành thêm cổ phiếu để trả cho các cổ đông hiện hành. Tỷ lệ cổ tức được nhận sẽ tương ứng với số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ. Nghĩa là nếu công ty phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, thì nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu dạng cổ tức.

Cổ tức bằng cổ phiếu là cách một công ty thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức trong trường hợp không có sẵn tiền mặt hay khi họ muốn giữ lại tiền để tái đầu tư. Cổ tức bằng cổ phiếu cũng đem lại lợi ích về thuế cho nhà đầu tư. Cụ thể cổ tức bằng cổ phiếu không bị đánh thuế cho đến khi nhà đầu tư bán cổ phiếu.

Số cổ phiếu nhận về dưới dạng cổ tức thường sẽ không được đem ra giao dịch ngay lập tức mà phải chờ một thời gian. Thông thường sẽ từ 1 đến 3 tháng.

Hiệu ứng pha loãng

Giả sử Hội đồng quản trị của một công ty thông qua mức cổ tức bằng cổ phiếu 5%. Như vậy cứ sở hữu 20 cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là số lượng cổ phiếu của công ty sẽ tăng 5%, pha loãng giá trị hiện hành của cổ phiếu.

Một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu trị giá 10.000 $ thì sau khi chia cổ tức họ sẽ có 105 cổ phiếu nhưng giá trị vẫn chỉ là 10.000 $. Theo cách này, cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giống như như chia tách cổ phiếu hiện có.

Lợi thế và bất lợi của hoạt động chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Từ quan điểm của nhà đầu tư, tại ngày giao dịch không hưởng quyền họ thực tế không được hưởng quyền lợi gì vì cổ phiếu tăng lên nhưng giá trị không đổi, không những vậy còn bị hạn chế giao dịch. Đây là một bất lợi cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, phát hành cổ tức bằng cổ phiếu làm giảm giá cổ phiếu. Nhờ thế mà cổ phiếu của công ty sẽ có xu hướng thu hút nhiều người mua hơn nhờ giá rẻ. Nếu điều này xảy ra và giá cổ phiếu tăng lên nhờ cầu, các cổ đông nhận cổ tức sẽ có lợi. Lúc này bất lợi nêu trên đối với cổ đông hiện hữu sẽ không còn.

Về phía công ty, họ không có nghĩa vụ phải chi trả cổ tức trừ khi là với cổ phiếu ưu đãi. Tuy nhiên, nếu một công ty đột ngột ngừng trả cổ tức hoặc trả cổ tức thấp hơn so với trước đây là một tín hiệu xấu. Khi ấy, trả cổ tức bằng cổ phiếu là một cách dễ dàng để không làm cạn kiệt nguồn dự trữ tiền mặt mà công ty vẫn thực hiện được nghĩa vụ trả cổ tức của mình.

mở tài khoản