Định nghĩa về cổ tức

Cổ tức là gì

Cổ tức là phần lợi ích được trích từ lợi nhuận của công ty và phân bổ lại cho cổ động. Chính sách chi trả cổ tức sẽ được ban giám đốc công ty ban hành. Sau khi ban hành, chính sách này phải được sự chấp thuận của các cổ đông bằng biểu quyết. Cổ tức được trả dưới 2 hình thức phổ biến là bằng tiền và bằng cổ tức. Ngoài các công ty, nhiều quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) cũng trả cổ tức.

Các công ty vẫn có thể chi trả cổ tức ngay cả khi họ không kiếm được lợi nhuận đủ để duy trì mức chi trả tối thiểu mà công ty cam kết. Ngoài ra, hội đồng quản trị có thể chọn phát hành cổ tức trong các khung thời gian khác nhau và với các tỷ lệ chi trả khác nhau. Cổ tức có thể được trả theo tần suất đã định, chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Lịch chi trả cổ tức và những mốc thời gian quan trọng

Lịch trình chi trả cổ tức của công ty sẽ có một số ngày quan trọng, có vai trò cụ thể trong quá trình chi trả. Những ngày đó là:

  • Ngày thông báo: Chính sách cổ tức được ban lãnh đạo công ty công bố vào ngày thông báo (hoặc ngày tuyên bố) và phải được sự chấp thuận của các cổ đông.
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày hết hạn điều kiện nhận cổ tức được gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền. Chẳng hạn, thứ Hai, ngày 5 tháng 5 là ngày gia dịch không hưởng quyền của một cổ phiếu, thì những cổ đông mua cổ phiếu kể từ ngày 5 tháng 5 trở đi sẽ KHÔNG đủ điều kiện để nhận cổ tức.
  • Ngày đăng ký: Ngày đăng ký là ngày khóa sổ, do công ty thiết lập để xác định số lượng cổ đông đủ điều kiện nhận cổ tức.
  • Ngày thanh toán: Công ty phát hành thanh toán cổ tức vào ngày thanh toán, đó là khi tiền hoặc cổ phiếu được ghi có vào tài khoản của nhà đầu tư.

Ảnh hưởng của cổ tức lên giá cổ phiếu

Các khoản thanh toán cổ tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và giá có thể tăng khi có thông báo trả cổ tức và sau đó giảm một lượng tương tự với tỷ lệ cổ tức chi trả vào phiên khai mạc của ngày giao dịch không hưởng quyền. Ví dụ cụ thể:

Một công ty đang giao dịch ở mức 60 đô la một cổ phiếu tuyên bố chia cổ tức 2 đô la. Khi tin tức được công khai, giá cổ phiếu có thể tăng thêm 2 đô la và đạt 62 đô la. Nếu cổ phiếu giao dịch ở mức 63 đô la ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền, thì vào ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu sẽ giao dịch ở mức 61 đô la. Lý do là bởi bất kỳ ai mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không nhận được cổ tức. Khi ấy sự điều chỉnh giá sẽ giúp những nhà đầu tư mua cổ phiếu sau ngày trả cổ tức không bị thiệt thòi so với cổ đông đã nhận cổ tức.

Ý nghĩa của hoạt động chi trả cổ tức

Cổ tức thường được các cổ đông mong đợi như một phần lợi nhuận cho khoản đầu tư của họ vào một công ty. Các khoản thanh toán cổ tức đều đặn phản ánh sự tích cực về tình hình kinh doanh và giúp duy trì niềm tin của các nhà đầu tư.

Tỷ lệ chi trả cổ tức cao có thể tốt, nhưng nó cũng có thể chỉ ra rằng công ty không có các dự án phù hợp để tái đầu tư lợi nhuận. Do đó, nó đang sử dụng tiền mặt của mình để trả cho các cổ đông thay vì tái đầu tư vào tăng trưởng.

Ngược lại, một công ty có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn bỗng tuyên bố giảm tỷ lệ chi trả có thể là dấu hiệu của tình hình kinh doanh đi xuống. Tuy nhiên, việc giảm số tiền cổ tức không nhất thiết là một tin xấu bởi đây có thể là kế hoạch tái đầu tư của ban giám đốc trong năm kế tiếp.

mở tài khoản