Độ rộng thị trường chứng khoán là gì?

Độ rộng thị trường chứng khoán (market breadth) là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường chứng khoán thường sử dụng để đánh giá sự mở rộng hoặc co hẹp của thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về khái niệm “độ rộng thị trường chứng khoán” và cách phân tích nó để hiểu và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Độ rộng thị trường chứng khoán là gì?

Độ rộng thị trường chứng khoán đo lường và phân tích sự biến đổi của thị trường dựa trên số lượng cổ phiếu tăng giá, giảm giá và số lượng cổ phiếu đạt mức giá cao/thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là một công cụ hữu ích để xác định sự mạnh mẽ và độ ổn định của xu hướng giá hiện tại trên thị trường chứng khoán.

Nếu có nhiều cổ phiếu tăng giá hơn số cổ phiếu giảm giá, và có nhiều cổ phiếu đạt mức giá cao mới hơn, thì độ rộng thị trường cho thấy thị trường đang trong xu hướng tích cực. Ngược lại, nếu có nhiều cổ phiếu giảm giá hơn số cổ phiếu tăng giá, và có nhiều cổ phiếu đạt mức giá thấp mới hơn, thì độ rộng thị trường cho thấy thị trường đang trong xu hướng tiêu cực.

Một ví dụ về độ rộng thị trường (nguồn: fireant)

Cách phân tích độ rộng thị trường chứng khoán

Advance/Decline Ratio (Tỷ lệ Tăng/Giảm): Đây là một chỉ số cơ bản trong độ rộng thị trường chứng khoán, tính toán bằng cách chia số lượng cổ phiếu tăng giá cho số lượng cổ phiếu giảm giá trong một ngày giao dịch. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1, có nghĩa là có nhiều cổ phiếu tăng giá hơn số cổ phiếu giảm giá, điều này cho thấy thị trường đang có xu hướng tích cực. Ngược lại, tỷ lệ nhỏ hơn 1 cho thấy thị trường đang trong xu hướng tiêu cực.

Tổng số cổ phiếu đạt mức giá cao/thấp: Theo dõi tổng số lượng cổ phiếu đạt đến mức giá cao hơn và thấp hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thị trường có nhiều cổ phiếu đạt mức giá cao mới, điều này cho thấy sự mở rộng và sức mạnh của thị trường. Ngược lại, nếu có nhiều cổ phiếu đạt mức giá thấp mới, thị trường có thể đang trong giai đoạn điều chỉnh hoặc suy yếu.

Đường trung bình động (Moving Averages): Sử dụng các đường trung bình động như đường trung bình đơn giản (SMA) hoặc đường trung bình gia quyền (EMA) để theo dõi độ rộng thị trường chứng khoán theo chu kỳ thời gian khác nhau. Bằng cách tính toán và so sánh số lượng cổ phiếu có giá ở bên trên hoặc bên dưới các đường MA quan trọng như MA20, MA100, MA200, ta có thể biết được xu hướng chủ đạo của thị trường là tăng hay giảm.

Kết luận

Độ rộng thị trường chứng khoán là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá xu hướng và sức mạnh của thị trường. Bằng cách sử dụng các chỉ số như tỷ lệ tăng/giảm, tổng số cổ phiếu đạt mức giá cao/thấp và đường trung bình động, nhà đầu tư và nhà phân tích có thể nhận biết các tín hiệu quan trọng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc kết hợp độ rộng thị trường với các công cụ và chỉ số khác để đưa ra đánh giá toàn diện về thị trường chứng khoán.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục