Doanh nghiệp tái cấp vốn có ý nghĩa gì?

Tái cấp vốn cho doanh nghiệp là quá trình công ty tổ chức lại các nghĩa vụ tài chính của mình bằng cách thay thế hoặc cơ cấu lại các khoản nợ hiện có. Tái cấp vốn cho công ty thường được thực hiện để cải thiện tình hình tài chính của công ty. Thông qua tái cấp vốn, một công ty có thể nhận được lãi suất ưu đãi hơn, cải thiện chất lượng tín dụng và đảm bảo các lựa chọn tài trợ thuận lợi hơn. Nó cũng có thể được thực hiện trong khi một công ty gặp khó khăn với sự trợ giúp của việc tái cơ cấu nợ .

Nói chung, kết quả của việc tái cấp vốn cho doanh nghiệp là giảm các khoản trả lãi hàng tháng, điều kiện cho vay thuận lợi hơn, giảm rủi ro và tiếp cận nhiều tiền mặt hơn cho các hoạt động và đầu tư vốn.

Tại sao doanh nghiệp tái cấp vốn?

Một trong những động lực lớn nhất của tái cấp vốn doanh nghiệp là lãi suất hiện hành. Các công ty có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách tái cấp vốn cho khoản nợ hiện có của họ bằng các khoản nợ với lãi suất thấp hơn. Một động thái như vậy có thể giải phóng tiền mặt cho các hoạt động và đầu tư thêm mà cuối cùng sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Khi nợ của một công ty giảm tương ứng với vốn chủ sở hữu, nó có ít đòn bẩy hơn. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó sẽ giảm sau khi thay đổi. Nhưng cổ phiếu của công ty sẽ ít rủi ro hơn vì công ty có ít nghĩa vụ nợ hơn, vốn yêu cầu trả lãi và trả gốc khi đáo hạn. Nếu không có các yêu cầu về nợ, công ty có thể trả lại nhiều hơn lợi nhuận và tiền mặt cho các cổ đông.

Các công ty cũng có thể phát hành vốn cổ phần để gỡ nợ. Đây có thể là một chiến lược tốt nếu cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại và việc phát hành nợ sẽ tương đối đắt do xếp hạng tín dụng của công ty kém hoặc lãi suất hiện hành cao. Bán vốn chủ sở hữu để giảm nợ có tác dụng cải thiện tỷ lệ nợ trên tín dụng của công ty, giúp cải thiện triển vọng tài trợ trong tương lai của công ty.

Kết luận

Cho dù một công ty lớn hay nhỏ, có những chi phí đáng kể được tích hợp trong quá trình tái cấp vốn. Các công ty lớn có thể phát hành nợ và vốn chủ sở hữu phải tranh thủ sự giúp đỡ của một nhóm các chủ ngân hàng và luật sư để hoàn thành quy trình cấp vốn thành công.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi luôn cập nhập những tin tức, thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Đăng ký ngay