Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính là kết quả của việc sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư để mở rộng cơ sở tài sản của công ty và tạo ra lợi nhuận trên vốn rủi ro. Đòn bẩy là một chiến lược đầu tư sử dụng tiền đi vay — cụ thể là sử dụng các công cụ tài chính khác nhau hoặc vốn vay — để tăng lợi tức tiềm năng của một khoản đầu tư.

Đòn bẩy cũng có thể là số nợ mà một công ty sử dụng để tài trợ cho tài sản.

đòn bẩy tài chính

Hiểu về đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy là việc sử dụng nợ (vốn vay) để thực hiện một đầu tư hoặc dự án. Kết quả là nhân lợi nhuận tiềm năng từ một dự án. Đồng thời, đòn bẩy cũng sẽ nhân lên rủi ro giảm giá tiềm ẩn trong trường hợp khoản đầu tư không thành công. Khi người ta đề cập đến một công ty, tài sản hoặc khoản đầu tư là “có đòn bẩy cao”, điều đó có nghĩa là khoản mục đó có nhiều nợ hơn vốn chủ sở hữu.

Khái niệm đòn bẩy được sử dụng bởi cả nhà đầu tư và công ty. Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng đáng kể lợi nhuận có thể được cung cấp cho một khoản đầu tư. Họ thúc đẩy các khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau, bao gồm quyền chọn , hợp đồng tương lai và tài khoản ký quỹ. Các công ty có thể sử dụng đòn bẩy để tài trợ cho tài sản của họ. Nói cách khác, thay vì phát hành cổ phiếu để huy động vốn, các công ty có thể sử dụng tài trợ bằng nợ để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng giá trị của cổ đông.

Các nhà đầu tư không cảm thấy thoải mái khi sử dụng đòn bẩy trực tiếp có nhiều cách khác nhau để tiếp cận đòn bẩy gián tiếp. Họ có thể đầu tư vào các công ty sử dụng đòn bẩy trong quá trình kinh doanh bình thường của họ để cấp vốn hoặc mở rộng hoạt động — mà không làm tăng chi phí của họ.

Ưu điểm của đòn bẩy

Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy chủ yếu để khuếch đại lợi nhuận. Người thắng cuộc có thể thu về lợi nhuận theo cấp số nhân khi khoản đầu tư ban đầu của bạn được nhân với số vốn trả trước bổ sung. Ngoài ra, việc sử dụng đòn bẩy cho phép bạn tiếp cận các tùy chọn đầu tư đắt tiền hơn.

Đòn bẩy có thể được sử dụng trong các tình huống ngắn hạn, rủi ro thấp khi cần mức vốn cao. Ví dụ: Trong quá trình mua lại, một công ty tăng trưởng có thể có nhu cầu vốn ngắn hạn, điều này sẽ dẫn đến cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ từ trung đến dài hạn. Trái ngược với việc sử dụng vốn bổ sung để đánh cược vào những nỗ lực rủi ro, đòn bẩy cho phép các công ty thông minh thực hiện các cơ hội vào những thời điểm lý tưởng với ý định thoát khỏi vị thế vay vốn của họ một cách nhanh chóng.

Hạn chế của đòn bẩy

Nếu các khoản đầu tư chiến thắng được khuếch đại, thì các khoản đầu tư thua lỗ cũng vậy. Sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến rủi ro giảm giá cao hơn nhiều, đôi khi dẫn đến thua lỗ lớn hơn số vốn đầu tư ban đầu của bạn. Trên hết, các nhà môi giới và nhà giao dịch hợp đồng sẽ tính phí, phí bảo hiểm và tỷ lệ ký quỹ. Ngay cả khi bạn thua trong giao dịch của mình, bạn sẽ vẫn phải chịu các khoản phí bổ sung.

Đòn bẩy cũng có mặt trái tiềm ẩn là phức tạp. Các nhà đầu tư phải nhận thức được tình hình tài chính của họ và những rủi ro mà họ phải chịu khi tham gia vào một vị thế có vay. Điều này có thể yêu cầu chú ý thêm đến danh mục đầu tư của một người và đóng góp thêm vốn nếu tài khoản giao dịch của họ không có đủ số vốn tự có theo yêu cầu của nhà môi giới của họ.

Đòn bẩy so với ký quỹ

Ký quỹ là một loại đòn bẩy đặc biệt liên quan đến việc sử dụng tiền mặt hoặc vị thế chứng khoán hiện có làm tài sản thế chấp được sử dụng để tăng sức mua của một người trên thị trường tài chính. Ký quỹ cho phép bạn vay tiền từ một nhà môi giới với lãi suất cố định để mua chứng khoán, quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai với dự đoán nhận được lợi nhuận cao đáng kể.

Do đó, bạn có thể sử dụng ký quỹ để tạo đòn bẩy, tăng sức mua của bạn bằng số tiền có thể ký quỹ — ví dụ: nếu tài sản thế chấp cần thiết để mua chứng khoán trị giá 10.000 đô la là 1.000 đô la, bạn sẽ có tỷ lệ ký quỹ 1:10 (và đòn bẩy gấp 10 lần).

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút – Đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu tốt nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu